Rolnicy niepotrzebnie wyrzucili pieniądze, siejąc poplony wymagane w ramach zazielenienia – twierdzi Wojciech Mojzesowicz, gość wczorajszej sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak przekonywał Mojzesowicz, MRiRW mogło pomóc rolnikom po suszy bez wydawania pieniędzy – wystarczyło zwolnić ich z konieczności realizacji wymogu zazielenienia w postaci zasiewu międzyplonów.

- Nie można było odstąpić od zasiewów na zazielenienie? – pytał Mojzesowicz, zarzucając ministrowi rolnictwa małą aktywność. – Przecież można było dać sygnał 1 sierpnia: rolnicy, nie siejcie. Sieją – w ten piasek, uprawiają, ponoszą koszty. Można było lekko ulżyć. Nawet tego się nie zrobiło.

Jak mówił Mojzesowicz, można było oszczędzić miliony złotych i pracę rolników, a „motylkowe, które wrzuciliśmy w ziemię, mogłyby znaleźć się w korycie”. Chodziło o decyzję, która nie kosztowałaby nic budżet państwa.

Sprzeciwiła się temu wiceminister Zofia Szalczyk.

- ARiMR informuje – już od jakiegoś okresu czasu – że sprawa związana z wysiewem roślin na międzyplony w związku z wymogiem zazielenienia może być potraktowana jako wystąpienie zjawiska siły wyższej - mówiła. - Rolnicy, którzy z obiektywnych powodów nie mogą się wywiązać z tego obowiązku i nie powinni nieracjonalnych kosztów ponosić w rodzaju zasiewów do suchej gleby, mogą być zwolnieni z tego obowiązku, jednak przestrzegając ogólnego przepisu, że w terminie dwóch tygodni od tego zamiaru niedokonania zasiewu poinformują biuro powiatowe ARiMR. Mogą także rolnicy zamienić swój zamiar dokonania międzyplonu ścierniskowego na dokonanie decyzji posiania międzyplonu w terminie późniejszym. Więc nie jest to jakaś taka sytuacja, która przymusza rolników do nieracjonalnej decyzji.

Posłowie sugerowali jednak, że informacja na ten temat nie dotarła do rolników. Czy tylko niektórzy rolnicy byli informowani o możliwości niewywiązania się z obowiązku posiania poplonów? Taki zarzut postawił z kolei poseł Jacek Bogucki.

- Informacja o tej możliwości rezygnacji z zasiewów w terminie do 20 sierpnia została zamieszczona na stronie internetowej ARiMR i każdy może ją odczytać. Jest informacją publiczną – odparła wiceminister.

- 18 sierpnia – dorzucił któryś z posłów.

- Problem pojawił się na początku sierpnia, w związku z tym, że termin prawny był do 20 sierpnia, rolnicy wówczas zaczęli masowo zadawać to pytanie, sprawa została wyjaśniona, zinterpretowana i komunikat odpowiedni zamieszczony – stwierdziła wiceminister.

Dodajmy, że o ten problem pytał też Farmer.

„W przypadku potwierdzenia, przez kierownika BP, wystąpienia siły wyższej (każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie), nie stosuje się kar administracyjnych z tytułu zaniechania realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych (EFA). Co do zasady ustalenie czy dana sytuacja jest siłą wyższą czy nie zależy od tego w jakich konkretnych okolicznościach doszło do danego zdarzenia, a więc czy w tych okolicznościach to zdarzenie było nadzwyczajne i nieprzewidywalne i których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności” – informowaliśmy za ARiMR 13 sierpnia.

Wczoraj za KRIR (informacja trafiła na stronę izb 19 sierpnia), podaliśmy bardziej stanowczą deklarację MRiRW: „Jeżeli rolnik, ze względu na suszę, nie może dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie do dnia 20 sierpnia to, co do zasady, jest to przesłanka do potraktowania tej sytuacji jako siły wyższej”.