Warto je poznać. Całość informacji w załączeniu.

Minister finansów ostrzega, że rolnicy, którzy nabyli paliwo „nielegalne” mogą ponieść straty przewyższające zysk z tego zakupu. Po stronie strat może być:
1. kwota na rzecz Skarbu Państwa dochodzona przez urząd celny (podatek akcyzowy i opłata paliwowa)
2. zakwestionowane zwroty podatku akcyzowego i VAT.
„Narastający problem oszustw w obrocie paliwami jest niezwykle szkodliwy nie tylko dla budżetu państwa, ale również dla znaczących jego konsumentów, w tym rolników, którzy nieświadomie uczestnicząc w procederze nadużyć, mogą narazić się na opisane powyżej negatywne konsekwencje” – przestrzega minister finansów.