Poinformował o tym w niedzielę Mario Centeno, przewodniczący Europgrupy. Wcześniej harmonogram spotkań w Radzie przewidywał, że do spotkania dojdzie w Brukseli i ministrowie strefy euro omówią sytuację w Grecji, a następnie w gronie 27 państw kwestie dot. wpływu koronawirusa na gospodarkę.

Centeno napisał na Twitterze, że spotkanie będzie ważnym krokiem na drodze do powstrzymania wirusa. "Jesteśmy zjednoczeni, aby pokonać strach i ponownie uruchomić nasze gospodarki" - wskazał.

Głównym tematem dyskusji ma być przedstawiony w piątek plan Komisji Europejskiej, który ma na celu wsparcie sektorów gospodarek, dotkniętych epidemią koronawirusa i uelastycznienie sztywnych zasad unijnej polityki dot. deficytów budżetowych.

Plan Komisji zakłada, iż kraje przeznaczą ok. 37 miliardów euro z unijnych funduszy polityki spójności dla firm doświadczonych kryzysem. Komisja zapowiedziała też łagodne podejście do zasad pomocy państwa w związku z kryzysem. Ma to umożliwić państwom pomoc finansową dla firm, które zmagają się z trudnościami.

- Europa podejmuje śmiałe kroki, aby zareagować na skutki gospodarcze kryzysu. Jestem w bliskim kontakcie z ministrami finansów, Europejskim Bankiem Centralnym, Komisja Europejską i innymi instytucjami - zaznaczył szef Eurogrupy.