29 stycznia pytaliśmy w ARiMR, dlaczego nie zrealizowano zapowiadanych na styczeń płatności z tytułu dopłat bezpośrednich. Jaki jest nowy harmonogram wypłaty dopłat? Kiedy mogą liczyć na płatności np. młodzi rolnicy? – pytaliśmy, przypominając zapowiedzi ministerstwa dotyczące dopłat: „styczeń 2016 - planuje się wypłatę 3,5 mld zł, dla ok. 500 tys. rolników. Do końca stycznia płatności otrzyma ok. 751 tys. rolników (55% rolników ubiegających się o wsparcie za 2015 r.), na łączną kwotę 6,433 mld zł, co stanowi 44,4% całkowitej kwoty płatności bezpośrednich.”

Tymczasem na ostatni roboczy dzień stycznia ARiMR informowała na swojej stronie internetowej: „Od 1 grudnia ub.r. do 29 stycznia 2016 roku ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 2,35 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe ok. 680 tys. rolników”.

Stąd nasze wątpliwości, czy agencja „dogoni” harmonogram. I po trzech tygodniach już wiadomo: dogoniła go już dwa dni po zakładanym terminie – jednak w cokolwiek osobliwy sposób: stan dopłat jeszcze 17 lutego wynosi o 400 mln zł mniej niż przyjęto w harmonogramie na koniec stycznia. Ale agencja nie widzi sprzeczności i informuje:

„W harmonogramie realizacji płatności bezpośrednich za 2015 r. zaplanowano, że w styczniu ARiMR wypłaci ok. 500 tys. rolników 3,5 mld zł, a łącznie do końca stycznia płatności otrzyma ok. 751 tys. rolników (55% rolników ubiegających się o wsparcie za 2015 r.), na kwotę 6,433 mld zł, co stanowi 44,4% całkowitej kwoty płatności bezpośrednich. ARiMR zrealizowała te plany do 2 lutego. Do tego dnia ARiMR wysłała płatności bezpośrednie za 2015 rok do ok. 790 tys. rolników, a łączna kwota wypłat wyniosła 6 mld zł.”

Jak zapewnia ARiMR, w lutym płatności są przekazywane, choć wzrost łącznej kwoty wypłat nie następuje:

„Po 2 lutego ARiMR również wypłaca płatności obszarowe za 2015 r. z tym, że nie są to tak znaczne kwoty jak te wypłacone 1 i 2 lutego. W ciągu tych dwóch dni ARiMR wypłaciła ok. 994 mln zł, które trafiły na konta bankowe ok. 105 tys. rolników. Pomiędzy 3 lutego, a 17 lutego ARiMR przesłała na konta bankowe  ok. 1 tys. rolników 9,5 mln zł.”

I - dodajmy - stan wypłat na dziś jest dokładnie taki, jak 2 tygodnie wcześniej: "Dotychczas Agencja wypłaciła łącznie ponad 6 mld złotych".

Trzeba więc przypomnieć założenia harmonogramu na luty, który zapowiadał wypłatę w lutym kolejnego miliarda zł: „luty 2016 - planuje się wypłatę 1 mld zł, dla ok. 100 tys. rolników. Ogółem do końca lutego płatności otrzyma 850 tys. rolników na łączną kwotę 7,433 mld zł, co stanowi 51,3% całkowitej koperty finansowej.”

Niepełny miliard wypłacony 1 i 2 lutego to zatem kwota, która według założeń powinna trafić do rolników jeszcze w styczniu.

Nic więc dziwnego, że w końcu lutego agencję czeka kolejny sukces: prezes Daniel Obajtek zapowiada na przełomie lutego i marca wypłatę 2,5 mld zł.

Tyle, że najwyraźniej będzie to kwota zapowiadana na luty.

Bo harmonogramowe plany obejmowały też marzec:

„marzec 2016 - planuje się wypłatę 3 mld zł dla ok 300 tys. rolników. Łącznie do końca marca 2016 r. płatności otrzyma 1 150 tys. rolników na kwotę 10,4 mld zł, co stanowi  ok. 72% całkowitej koperty finansowej.”

„Podany na stronie internetowej planowany harmonogram wypłat płatności bezpośrednich nie ulega zmianie” – ogłosiła agencja. Szkoda wobec tego, że nie jest realizowany.

„Młodzi rolnicy mogą liczyć na rozpoczęcie wypłaty płatności bezpośrednich za 2015 r. pod koniec lutego” – poinformowano jeszcze, a my już nie wiemy: wierzyć, czy nie wierzyć...

Cierpliwość rolników jest w tym roku wystawiona na ciężką próbę: niby w poprzednich latach tempo wypłaty dopłat bywało podobne, ale ten rok jest szczególny: po suszy zapowiadano szybsze wypłaty i w tym celu wypłacono nawet zaliczki dopłat. Okazuje się, że zapowiedź pomocy nie została zrealizowana. Czy sytuację poprawią kredyty obrotowe, które mają być udzielane w początkach marca?