Przygotowane rozporządzenie wynikło z potrzeby usuwania błędów popełnionych podczas pierwszego naboru wniosków na „Modernizację” z PROW 2014-2020, przeprowadzonego w 2015 r.

Nabór ten został ogłoszony ok. 30 dni przed rozpoczęciem, nie był poprzedzony harmonogramem – podano w uzasadnieniu. Dotyczył natomiast operacji związanych bezpośrednio z budową, modernizacją albo adaptacją budynków – a wymaga to często uzyskania i dołączenia do wniosku decyzji właściwego organu.

Proponowane rozporządzenie pozwoli podmiotom, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy w 2015 r., uzupełniać braki we wnioskach do 29 kwietnia 2016 r.

Obecnie prezes ARiMR podał listy z kolejnością przysługiwania pomocy po ubiegłorocznym naborze i trwa weryfikacja wniosków, wnioskodawcy mogą być wzywani do usunięcia braków we wnioskach.

Projekt jest więc taktowany jako pilny, rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu.