Jak informuje ARiMR, w ramach trwającego naboru wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze „d” do 26 lutego zarejestrowano 468 wniosków, w których rolnicy ubiegają się o przyznanie nieco ponad 83 mln zł wsparcia.

Aktualny nabór trwa od 19 lutego, a zakończy się 20 marca 2018 r. 

Na „Modernizację gospodarstw rolnych” jest w tym roku do rozdysponowania jeszcze 1 634 182 258 euro, w tym na obszar „d” co najmniej 609 467 898 euro. Oznacza to, że beneficjentów może być 34 160, w tym w obszarze „d” 13 700 - zapowiadano.

Więcej: Ile pieniędzy jest na „Modernizację” w 2018 roku?

To znacznie więcej pieniędzy, niż ostatecznie przeznaczono na ten cel w poprzednim naborze z obszaru „d” w 2016 roku. I to już wszystko, co pozostało do rozdysponowania w aktualnym PROW – o ile nie będzie przesunięć środków, czego MRiRW wcześniej nie wykluczało.

Czyżby miało się okazać, że wcale nie będzie to potrzebne? Jeśli tempo składania wniosków byłoby utrzymane – w co trudno uwierzyć – pieniądze zostałyby na kolejny nabór.

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa. Limity, do jakich można przyznać pomoc, obowiązują na cały okres realizacji programu.

Kolejność przyznawania pomocy jest ustalana oddzielnie dla każdego z województw, listy powinny zostać opublikowane na stronie internetowej ARiMR w ciągu 90 dni od daty zakończenia przyjmowania wniosków.

Poprzedni nabór wniosków, obejmujący pomoc z tego obszaru „Modernizacji”, trwał od 31 marca do 29 kwietnia 2016 roku i wówczas o takie wsparcie ubiegało się prawie 30 tys. rolników, zabiegali o 5,57 mld zł, a – jak szacowano - dla ok. połowy z nich nie wystarczyło pieniędzy, nawet po zwiększeniu limitu, ostatecznie do 583,46 mln euro.

Zwiększenie limitu spowodowało, że w 2017 roku naboru w obszarze „d” nie było.

Rozpatrywanie wniosków wydłużono z 8 do 11 miesięcy od opublikowania list kolejności przysługiwania pomocy.

Opublikowane listy rankingowe (informację o kolejności przysługiwania pomocy podano 28 lipca 2016 r.)  są białe – nie wiadomo, ilu rolników może otrzymać pomoc, wcześniej ta część listy oznaczana była na zielono.

Niestety agencja nie informuje, ile umów zawarto dotychczas w obszarze „d” z tego poprzedniego, i jedynego zakończonego naboru, przeprowadzonego „na maszyny” w aktualnym PROW. Nie wiadomo też, czy jest zakończone – a jeśli nie, kiedy będzie zakończone - zawieranie tych umów i ile płatności zrealizowano.

Wiadomo tylko (dane na koniec stycznia), że w ramach całej "Modernizacji" zawarto dotychczas umowy  na  28,59% limitu.

W ramach całej "Modernizacji" złożono wnioski na 75,10% limitu, a zrealizowano płatności w wysokości 5,14% limitu na kwotę 512 899 478,32 zł (120 956 255,41 euro).

Dla porównania: w poprzednim PROW 2007-2013, wg danych na dzień 5 sierpnia 2011 roku, w ramach „Modernizacji” zawarto umowy na 64,37% limitu, a zrealizowano płatności na 49,97% limitu, wypłacono kwotę 3 971 481 909,61 zł.

Czy do sierpnia dogonimy te wskaźniki?

W sumie w ramach poprzedniego PROW z „Modernizacji” skorzystało 54 tys. rolników, którzy otrzymali pomoc na inwestycje w wysokości ponad 9,3 mld zł.

Więcej o zasadach trwającego naboru: Za co punkty w naborze na „Modernizację” w obszarze d?