W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW) dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych. Projekt nowego rozporządzenia trafił do konsultacji społecznych. Proponowane poprawki mają dostosować przyjmowane wartości do obecnie występujących warunków, w związku z postępującymi zmianami klimatu. Według WIR są wskazane i konieczne, jednak resort nie uwzględni wszystkich rolniczych postulatów w tym zakresie.

Jak uzasadnia proponowane poprawki MRiRW, konieczność zmian klimatycznego bilansu wodnego wynika z występujących w ostatnich latach gwałtownych zmian pogody, które skutkują m.in. wcześniejszym rozpoczęciem wegetacji roślin czy wysokimi temperaturami w okresie wegetacyjnym. Zawarte w projekcie rozporządzenia nowe wartości KBW mają bardziej precyzyjnie określać wpływ niedoboru wody na plonowanie roślin, przez dokładniejsze określenie zapotrzebowania roślin na wodę w poszczególnych fazach rozwoju. To umożliwić ma z kolei bardziej precyzyjne wskazywanie zagrożenia suszą.

Jak czytamy w komentarzu WIR, resort wyciągnął wnioski z ubiegłorocznych problemów dotyczących występowania suszy w uprawach kukurydzy i dołożył starań o określenie wartości KBW dla tej rośliny. Przy okazji prac nad rozporządzeniem nie uwzględnił jednak innych postulatów wielkopolskiej izby.
„Niestety, projekt nie uwzględnia wielokrotnie formułowanego przez Wielkopolską Izbę Rolniczą postulatu, by monitoringiem objąć uprawę kukurydzy na glebach słabszych, których w naszym regionie nie brakuje. Nie uwzględniono także wniosku o ustalenie wartości KBW dla trwałych użytków zielonych. O wprowadzenie obu powyższych zmian nasza Izba wystąpiła ponownie, przesyłając uwagi do treści projektu przedmiotowego rozporządzenia.” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie WIR.