22 stycznia 2016 r. agencja przekazała bankom limity akcji kredytowej i dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w I kwartale 2016r.

Na I kwartał 2016 r. Agencja przekazała bankom limity dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych w wysokości 2,3 mln zł i zapowiada, że po podpisaniu ustawy budżetowej będzie mogła zwiększyć bankom środki na cały 2016 rok.

Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą udzielić bankom w I kwartale br. kredyty preferencyjne w łącznej wysokości 296 mln zł.

Limity środków otrzymało 7 central banków:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,

SGB Bank S.A.,

Bank Zachodni WBK S.A.,

Pekao S.A.,

Krakowski Bank Spółdzielczy,

Raiffeisen Bank Polska S.A.

W tym roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:

RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym;

Z - kredyty na zakup użytków rolnych;

PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

Wysokość oprocentowania płaconego przez kredytobiorców w poszczególnych bankach współpracujących z ARiMR w I kwartale 2016 r. znajdą czytelnicy w załączniku.