Zaliczki wypłacane będą w wysokość 70 proc. w przypadku płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego i 85 proc. w przypadku płatności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Zaliczki dotyczą wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, dla gospodarstw po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu. Wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE - wyjaśnił resort.

W przypadku PROW zaliczki będą wypłacane dla działań w ramach Programu dotyczącego lat 2014-2020; chodzi o:

  • Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych,
  • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne;
  • Rolnictwo ekologiczne;
  • Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami;
  • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne.

Zgodnie z przepisami unijnymi wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, a do 1 grudnia br. rozpocznie się realizacja pozostałych kwot płatności za 2022 r.