Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, inicjatywa odnosi się do prawa dotyczącego ram horyzontalnych z myślą o przyspieszeniu i ułatwieniu przejścia na zrównoważony rozwój oraz zapewnieniu, aby żywność wprowadzana na rynek UE była w coraz większym stopniu zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Resort wskazał, że inicjatywa ma na celu promowanie zrównoważonego systemu żywnościowego UE poprzez uwzględnienie założeń zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach polityk związanych z żywnością.

Dodał, że określi ona ogólne zasady i cele oraz wymogi i obowiązki podmiotów w systemie żywnościowym UE.

Według resortu, nadesłane opinie zostaną uwzględnione przy dalszych pracach nad tą inicjatywą, a zebrane wyniki zostaną wykorzystane w prowadzonej przez KE ocenie ryzyka.

Aby wziąć udział w konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online na stronie: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Zrownowazony-unijny-system-zywnosciowy-nowa-inicjatywa/public-consultation_pl.