Po tym, jak Sejm zdecydował ostatecznie, aby nie przekazywać Elwarru spod nadzoru Ministerstwa Rolnictwa do Ministerstwa Skarbu Państwa, zapytaliśmy, jakie plany ma aktualnie minister rolnictwa wobec tej spółki. Czy Ministerstwo Rolnictwa będzie zmierzać do prywatyzacji Elewarru, czy też uważa spółkę za przydatną do stabilizacji rynku i nie ma już planów związanych z jej prywatyzacją?

I już wiadomo: MRiRW nie zamierza pozbywać się Elewarru, a nawet widzi wiele zalet płynących z posiadania tej spółki. Cieszymy się, bo przekonywaliśmy wiele razy, że właśnie tak jest.

Oto co obecnie sądzi MRiRW o spółce Elewarr:

„W odniesieniu do prywatyzacji ELEWARR Sp. z o.o. jak również przydatności spółki w stabilizacji rynku zbóż informuję co następuje.

Spółka ELEWARR była i jest podmiotem o dużym znaczeniu w stabilizacji rynku zbóż oraz przechowywaniu zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej. ELEWARR jest jednym z największych podmiotów w branży przechowalniczej, dysponuje kompetentną, doświadczoną załogą, posiada duży potencjał przechowalniczy wyposażony w nowoczesne laboratoria, znacznie przewyższające standardy krajowe. Posiada ustabilizowaną sytuację finansową, co daje Spółce znaczny potencjał przechowywania zapasów materiałowych. Spółka ELEWARR każdego roku swojej działalności jest przygotowana do uruchamiania nałożonych na nią zadań, posiada zabezpieczone środki zapewniające ciągłość akcji skupowej, które pokrywają wszystkie dostawy zbóż i rzepaku od kontrahentów. W oparciu o możliwości przechowalnicze Spółki zapewniona jest możliwość uruchamiania stosownych działań w przypadku zaistnienia określonych uwarunkowań na rynku. Stabilizacyjna rola ELEWARR na rynku zbóż oparta jest również na posiadaniu znanej marki i ugruntowanej pozycji w branży.

Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie prowadzi działań w zakresie prywatyzacji ELEWARR Sp. z o.o.”