Zgodnie z projektem, wysokość premii przyznawanej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" w PROW 2007-2013 zostanie podniesiona do wysokości premii, obowiązującej w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wysokość premii wynosić będzie 1438 zł na ha rocznie w przypadku gruntów, kwalifikujących się do płatności bezpośrednich, oraz 1962 zł na ha rocznie w przypadku gruntów niekwalifikujących się do płatności bezpośrednich.

Jak przypomniano w uzasadnieniu, premia zalesieniowa jest płatnością rekompensującą utracony dochód z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne, wypłacaną corocznie przez okres 15 lat od dnia wykonania zalesienia. W związku z tym beneficjenci działania zalesieniowego objętego PROW 2007-2013 nadal mają czynne zobowiązania, które wygasną najpóźniej w roku 2027 - wskazano.