Ministerstwo przekazało, że rozpoczęty nabór dotyczy, oprócz płatności bezpośrednich, także płatności w ramach PROW 2014-2020 dotyczących działania rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt, płatności ONW, działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego.

Jednocześnie resort przypomniał o zmianach w przyznawaniu wsparcia. W ramach płatności bezpośrednich do roślin strączkowych na ziarno nie będzie stosowana degresywność stawek (dotychczas do powierzchni upraw ponad 75 ha przysługiwała dwukrotnie niższa stawka), natomiast w ramach dopłat do pomidorów obowiązują dodatkowe wymogi: wymóg założenia uprawy pomidorów z rozsady i minimalna obsada 20 tys. szt./ha. Ponadto, zgodnie z przepisami unijnymi, od 2021 r. konopie odmiany Finola nie są objęte wsparciem w Polsce - wskazano.

W działaniu dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 rozszerzono zakres wsparcia o owce i odstąpiono od całkowitego zakazu utrzymywania loch w systemie jarzmowym - dopuszczona została możliwość czasowego utrzymywania loch w systemie jarzmowym jednak nie dłużej niż przez 8 dni w okresie okołoporodowym. Wprowadzono też degresywność płatności dobrostanowej w przypadku wariantów dotyczących dobrostanu krów mlecznych. Ponadto określenie terminu na zgłoszenie zmian w przypadku krów w typie użytkowym kombinowanym - zmianę typu użytkowania albo określenie kierunku użytkowania należy zgłosić przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.

W działaniu rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 do 3 lat skrócono okres realizacji nowych zobowiązań ekologicznych i podwyższono średnio o 27 proc. stawki płatności dla pakietów lub wariantów działania. Wprowadzono też dodatkowe wymogi dla uprawy pomidorów ekologicznych, jak obowiązek założenia uprawy pomidorów z rozsady i minimalną obsadę 20 tys. szt./ha.

Ministerstwo podkreśla, że wnioski o przyznanie płatności składa się od tego roku wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus udostępnionej na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl). Nie ma już możliwości złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian.

Kierownik biura powiatowego ARiMR jest zobowiązany do zapewnienia rolnikom pomocy technicznej w wypełnianiu i składaniu wniosków przez internet. - Wypełniając wniosek rolnik podaje informacje na temat poszczególnych upraw. Dotyczy to wszystkich rolników, nie tylko tych, którzy posiadają powyżej 10 ha gruntów ornych. Zebrane informacje służyć będą realizacji działań PROW - zaznaczono.

Nabór wniosków potrwa do 17 maja 2021 r., w związku z tym, że 15 maja przypada w sobotę. MRiRW wskazuje, że możliwe jest też złożenie wniosku po tym terminie, nie później jednak niż do 11 czerwca 2021 r. W takim przypadku kwoty płatności będą obniżone o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania wsparcia w kampanii 2021 r. dostępne są w zakładkach na stronie internetowej ministerstwa i na stronie ARiMR.