Ministerstwo Rolnictwa nadesłało wyjaśnienia dotyczące wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwiększenia stawki oraz limitu, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Więcej: KRIR chce poprawy sytuacji rolników

Jak podaje... wielkość zwrotu zależy od budżetu. I pomyśleć, że niektórym wydaje się raczej, że wielkość budżetu jest zależna od zwrotu...

Ale przeczytajmy, co ma do powiedzenia MRiRW:

„Uwzględniając kwotę środków ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów gmin w wysokości 860 mln zł oraz wydatkowanie na ten cel w 2017 r. kwoty 895,58 mln zł, na 2018 r. nie jest możliwe zwiększenie limitu oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych, ustalonego w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2215) stawka zwrotu podatku w 2018 r. została ustalona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. oraz limitu oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego uzależnione będzie od kwoty wydatków zaplanowanych na ten cel w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. Na dzień dzisiejszy nie jest znana planowana kwota wydatków budżetowych w 2019 r. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego.”

Gdyby ktoś czuł niedosyt po przeczytaniu tych wyjaśnień i miał potrzebę przeczytania, co niegdyś myślano o budżecie i zwrocie akcyzy, może to zrobić – temat ma długą historię.

Dla przykładu można zacząć od tego tekstu: Zwrot akcyzy może być większy w 2018 roku