4 mln dzieci, w tym milion pierwszych, jest objętych programem 500 plus.

A ile dzieci rolników objęło to wsparcie? Trzeba zadać to pytanie, gdyż często wymienia się ten program jako szczególne dobrodziejstwo świadczone właśnie rolnikom. Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa zakładkę <Program „Rodzina 500 plus”> sytuuje wyżej, niż informacje o WPR czy pomocy po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

500 plus wskazano też jako pozycję ratującą budżety rolników w podsumowaniu GUS.

Więcej: W 2016 r. rolnik nadal najbiedniejszy w kraju - ratuje go 500 + 

Prezydent Andrzej Duda w przemówieniu wygłoszonym podczas Dożynek Prezydenckich w Spale powiedział:

- Mam tę wielką satysfakcję, że w ciągu ostatnich dwóch lat zostało dla polskiej wsi tak wiele uczynione. Że kilkanaście miliardów złotych rocznie płynie do rolniczych rodzin w ramach programu 500+. Że tak wiele rodzin mieszkających na wsi, mających wiele dzieci, a więc budujących potencjał i potęgę Rzeczypospolitej, wreszcie otrzymało codzienną pomoc ze strony polskiego państwa. Że zostali dostrzeżeni – to dla mnie wielka satysfakcja i chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

Kilkanaście miliardów złotych rocznie? Od początku 2017 r. do rodzin trafiło ponad 15,9 mld zł – podaje MRPiPS. A ile dokładnie tych miliardów płynie „do rolniczych rodzin”?

Chcieliśmy dowiedzieć się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. „Ilu rolników złożyło dotychczas wnioski  o świadczenie 500 plus w trwającym naborze na nowy okres. Proszę też o informacje dotyczące liczby świadczeniobiorców w  poprzednim okresie:- będących rolnikami; - będących rolnikami i otrzymujących świadczenie także na pierwsze dziecko”.

Niestety, jak się okazuje – tego nie wiadomo. Odpowiedź jest jednoznaczna: „gromadzone w MRPiPS dane w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego nie uwzględniają faktu bycia rolnikiem przez wnioskodawcę”.

A co wiadomo? „Wg stanu na 31 sierpnia 2017 roku ogółem liczba dzieci uprawnionych w ramach Programu „Rodzina 500plus” wyniosła 3 996 tys. Do świadczenia wychowawczego było uprawnionych 3 949,3 tys. dzieci, z tego 1 568,9 tys. dzieci w gminach miejskich, 1 403,3 tys. dzieci w gminach wiejskich i 977,2 tys. dzieci w gminach miejsko-wiejskich.  Udział uprawnionych w stosunku do wszystkich dzieci do 18 roku życia w ze względu na rodzaj gminy wyniósł: w gminach miejskich – 51%, w gminach wiejskich – 65%, w gminach miejsko-wiejskich – 59% . W skali kraju udział uprawnionych do liczby dzieci w wieku do 18 roku życia wyniósł 57,9%” – informuje MRPiPS.

Z  prawie czterech mln dzieci uprawnionych do „500 plus” blisko 1,5 mln mieszka więc na wsi. Ile z nich jest dziećmi rolników? Może wszystkie? Trzeba wątpić. Nie wiadomo. Ale wiadomo, że... rodziny rolnicze otrzymują miliardy.

2,5 mln dzieci otrzymujących „500 plus” nie mieszka na wsi. Dlaczego nikt nie mówi, że na „500 plus” korzystają głównie rodziny mieszkające w miastach, a więc pewnie pracownicze? I że otrzymują prawie dwa razy tyle „miliardów”, co rodziny żyjące na wsi?