Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i sług z 11 marca 2004 r., zarówno rolnik (czynny VAT), jak i przedsiębiorca mogą wnioskować do naczelnika urzędu skarbowego, w którym się rozliczają, o uwolnienie środków skumulowanych na rachunku technicznym VAT.  

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów:

"W celu "uwolnienia" środków zgromadzonych na rachunku VAT podatnik składa wniosek o przekazanie zgromadzonych na tym rachunku środków do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Kwestie te zostały uregulowane art. 108b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług."

Dysponowanie środkami z konta VAT

Jak długo trzeba czekać na zwrot środków, na jaką kwotę możesz wnioskować i czy można swobodnie dysponować tymi środkami?

Na te pytania także odpowiedziało nam Ministerstwo Finansów:

"Naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. W postanowieniu naczelnik urzędu skarbowego określa wysokość środków, jaka ma zostać przekazana. Środki, które zostają "uwolnione" podatnikowi na powiązany z rachunkiem VAT rachunek rozliczeniowy (podstawowy), są wówczas do jego dyspozycji i może nimi dowolnie dysponować."

Co to w praktyce oznacza? Możemy swobodnie dysponować  środkami "uwolnionymi" (na podstawie decyzji naczelnika) z konta technicznego VAT, czyli opłacić ratę kredytu za zakupioną maszynę, opłacić pensje pracowników, ale też i zapłacić za zaległe faktury za towar czy inne usługi.

Jeżeli zaś chodzi o wnioskowaną kwotę to też jest ona dowolna. Czyli, jeżeli masz do zapłacenia w przeciągu 4 miesięcy 4 raty np. za zakup ciągnika możesz wnioskować o tak wysoką kwotę, pod warunkiem, że nie przekracza ona wartości środków zgromadzonych na technicznym koncie VAT.

Dzięki temu unikniesz konieczności oczekiwania i składania w określonym terminie (np. co miesiąc) wniosku do naczelnika o zwrot środków zgromadzonych na koncie technicznym VAT, aby zdążyć opłacić zaległości i raty. 

Pamiętaj, że decyzja naczelnika może być inna niż twoje oczekiwania, gdyż może zarządzić kontrolę finansową dotyczącą twojej działalności. Może on np. pomniejszyć wartość kwoty o którą wnioskujesz lub wydać decyzję odmowną. Wtedy możesz jeszcze raz złożyć wniosek odwołujący się od decyzji naczelnika.