Zmiany dotyczą planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nadwyżka środków finansowych Zasobu, ustalona na dzień 31 grudnia 2022 r., pozostająca po uregulowaniu zobowiązań Zasobu przez Krajowy Ośrodek, nie zostanie wpłacona do budżetu państwa w 2023 r., a będzie przeznaczona na pożyczki dla rolników.

Pożyczki dla rolników. Na co można wykorzystać pieniądze?

Pożyczki te mogą być przeznaczone na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin lub na skup, przechowywanie i przetwarzanie produktów rolnych.

To już jest trzecia zmiana w planie finansowych ZWRSP, dlaczego ciągle zmieniana jest kwota na początek roku, gdy już połowa roku minęła - pytała podczas posiedzenia komisji Zofia Czernow (KO).

- Kiedy ostatecznie będzie wiadomo, jaki jest stan na początku roku - wtórowała Krystyna Skowrońska (KO).

Zdaniem Dariusza Rosatiego (KO) stan środków na początek roku powinien być znany w momencie sporządzenia bilansu i sprawozdania z wykonania planu.

Parlamentarzyści pytają o stan ZWRSP

 

Jak to można zrobić w połowie roku - dziwił się poseł. Zauważył, że stan ZWRSP na początek roku wynosił 190 mln zł. Co się stało, że nagle znaleziono dodatkowe kwoty? - dopytywał.

Jak mówił jego klub nie może poprzeć takiego wniosku i to nie dlatego, że wskazane cele są wątpliwe.

- My popieramy udostępnienie większej kwoty kredytów dla rolników - zapewnił. Ale - jak dodał - "nie możemy robić tego, mając niejasną sytuację w zakresie księgowości w ZWRSP".

Przedstawicielka ministerstwa rolnictwa poinformowała, że jest to pierwsza zmiana, która dotyczy wzrostu stanu środków na początek roku. Zapewniła też, że resort przekaże szczegółowe informacje na piśmie dotyczące finansów Zasobu.

Posłanka Czernow zadeklarowała, że po otrzymaniu wyjaśnień, komisja może rozpatrzyć wniosek jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu.

Posłowie poparli wniosek o zmianę planu finansowego ZWRSP

W głosowaniu komisja rozstrzygnęła jednak, że nie zgadza się na odłożenie rozpatrywanie dokumentu. W drugim głosowaniu, posłowie poparli wniosek ministerstwa rolnictwa o zmianę planu finansowego ZWRSP.

Ustawa o zmianie i ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym została uchwalona przez Sejm 9 maja, opublikowana 19 maja br. i jej przepisy już obowiązują.

Nabór wniosków prowadzić będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jak poinformowało biuro prasowe KOWR, rozpocznie się on w najbliższym czasie, po uzyskaniu zgody komisji finansów publicznych na zmianę planu finansowego ZWRSP.