Podstawowym założeniem projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw jest dalsze zmniejszenie obciążeń zarówno w stosunku do inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz usprawnienie ich działania, a także elektronizacja procedur oraz działalności organów administracji publicznej. Co więc się zmieni na plus dla inwestorów w 2023 r. w zakresie prawa budowlanego?

Kiedy budowa domów powyżej 70 m2 tylko na zgłoszenie?

Od 3 stycznia 2022 r. osoby, które posiadają działki budowlane, mogą
– w uproszczonej procedurze – wybudować na nich dom do 70 m2. Polacy mogą już wybierać spośród 73 darmowych projektów domów do 70 m2 (po obrysie). Zaproponowane zmiany w prawie budowlanym pozwolą na przeprowadzenie budowy jednorodzinnej o powierzchni ponad 70 m2 (do dwóch kondygnacji) bez pozwolenia na budowę. 

– Zgodnie z nowymi przepisami zamiast pozwolenia na budowę wymagane będzie jedynie dostarczenie zgłoszenia budowy na podstawie projektu. Dopiero w przypadku budynków o powierzchni większej niż 70 m2 obowiązkowe będzie wskazanie kierownika budowy. Przepisy umożliwią stawianie konstrukcji bez pozwolenia na wysokość maksymalnie dwóch kondygnacji – precyzuje Bartłomiej Jaworski, senior product manager w firmie Eaton. – Nowelizacja zakłada również uproszczenie procedury odbioru domu. Od teraz gotowość budynku do zamieszkania będzie potwierdzana tylko przez kierownika budowy. Celem zmian jest zmniejszenie obciążeń dla inwestorów, organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Ujednolicenie przepisów dla budynków bez względu na ich powierzchnię jest zmianą we właściwym kierunku. Podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz budowy są bowiem takie same dla każdego domu, niezależnie od jego metrażu. Istnieje jednak ryzyko, że brak odpowiedniego nadzoru nad procesem budowy doprowadzi do zwiększenia liczby wadliwie stawianych konstrukcji (...).