Minister środowiska przygotował projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”.

Ma to związek z wejściem w życie opublikowanej w dniu 23 sierpnia 2017 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Przewiduje ona, że w miejsce wyznaczania obszarów OSN i wprowadzania dla tych obszarów programu działań, wprowadzono dla obszaru całego kraju jeden program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych tzw. program azotanowy. Ma go opracować w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji „Prawa wodnego” minister środowiska w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa.

Projekt trafił w pierwszych dniach grudnia do uzgodnień.

Jak informuje KRIR, minister rolnictwa zabiega o uwzględnienie możliwości dłuższego stosowania nawozów naturalnych, także w związku ze skierowanym w tej sprawie pismem samorządu rolników.

„Uwzględniając zgłaszane przez rolników problemy ze zbiorami roślin (np. kukurydzy), w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, co wpływa na możliwość jesiennego zagospodarowania nawozów naturalnych/odchodów zwierzęcych, Minister Rolnictwa poinformował, że osobiście zwrócił się do Ministra Środowiska z prośbą o rozważenie, czy w projektowanym rozporządzeniu możliwe jest uregulowanie zasad stosowania nawozów w nadzwyczajnych warunkach pogodowych. Ze swojej strony zaproponował, aby wprowadzić regulacje umożliwiające późniejsze stosowanie nawozów, w terminach innych niż wskazanych w tabeli 2 Terminy stosowania nawozów w ust. 1.3 załącznika do projektu rozporządzenia” – podaje KRIR.

Jednocześnie, „Mając na uwadze trudną sytuację rolników, spowodowaną nawalnymi opadami i brakiem możliwości wykonania podstawowych zabiegów agrotechnicznych we wcześniejszym terminie, resort rolnictwa poinformował, że jednym z możliwych rozwiązań jest zagospodarowanie nadmiaru nawozów naturalnych w biogazowniach.”

Więcej: Azotany pod kontrolą w całym kraju – bez OSN

KRIR: Nawożenie obornikiem do końca roku?