Kwestia ewentualnych opłat za tusze dzików, które zostają pozyskane w odstrzałach sanitarnych od dawna budziła wątpliwości w środowisku myśliwych. Do sprawy odniósł się właśnie Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, który jednoznacznie stwierdza, że koła łowieckie nie są uprawnione do pobierania od myśliwych opłat z tego tytułu.

Stanowisko to wynika bezpośrednio z analizy prawnej dokonanej przez Ministerstwo Środowiska i Klimatu na wniosek Marszałka Sejmu Elżbiety Witek, po interpelacji poselskiej (nr 11388) posła Tomasza Siemoniaka. Resort stwierdza w tej odpowiedzi, iż losy prawne tuszy dzików pozyskanych w drodze odstrzału sanitarnego powinny winny wynikać jednoznacznie z rozporządzeń zawierających nakazy przeprowadzenia odstrzałów sanitarnych. Te wydawane są przez wojewodów lub powiatowi lekarze weterynarii. Jednak ani Prawo łowieckie i mające do niego zastosowanie przepisy wykonawcze, ani też ustawa o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych nie precyzują tej kwestii, więc nie ma podstaw prawnych których decydenci mogliby się trzymać.

Nie ma również żadnych podstaw prawnych, aby to zarządy kół łowieckich pobierały od członków opłaty za odstrzelone sanitarnie dziki, nawet na mocy uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenia.