Może nie jest to tak spektakularna kwota jak ostatnio:

ale i tak warto to odnotować. Pani Krystynie Maksymowicz KOWR właśnie umorzył 180 276,78 zł należności. 

Jedni idą do więzienia za długi, a inni.... korzystają z umorzeń

Uzasadnienie? § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.10.2017 r. - czyli dokonywane w ramach postępowania egzekucyjnego potrącenia z wynagrodzenia za pracę, emerytury lub renty dłużnika, stanowiących jedyne źródło zaspokojenia należności, są na tyle małe, że nie rokują spłaty istniejącego zadłużenia, a pomniejszają jedynie koszty egzekucji tego zadłużenia.

Co ciekawe, KOWR dopiero parę dni temu dopisał Panią Krystynę do oficjalnego wykazu umorzeń kwot pow. 100 tys zł w pozycji 33, choć już w kwietniu ub. roku podjął taką decyzję.