Rolnicy, którzy w latach 2015-2018 przez co najmniej rok hodowali świnie w gospodarstwach położonych na obszarach ASF mogli ubiegać się o refundację połowy poniesionych wydatków.

Więcej: MRiRW: Od 26 bm. można ubiegać się o zwrot części wydatków na bioasekurację

Bioasekuracja będzie w połowie zrefundowana

- Złożyłem taki wniosek i dostałem decyzję, z której wynika, że pomoc nie może być przyzna, bo w dniu składania wniosku nie miałem świń – mówi nam rolnik. – To dla kogo jest ta pomoc?

Chcieliśmy i my dowiedzieć się, jaka jest podstawa prawna odmowy przyznania refundacji, ale niestety – z nadesłanego postanowienia to nie wynika. „Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania” wydane rolnikowi podaje tylko podstawy prawne do wydania postanowienia, a nie podaje podstawy do przyznania pomocy i do jej odmowy. „Pomoc może być przyznana tylko producentowi rolnemu, który w latach 2015-2018 prowadził co najmniej przez rok gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (sus scrofa) a na dzień złożenia wniosku posiada w gospodarstwie świnie” – podano tylko.

Tyle, że wniosek złożono „w sprawie przyznania refundacji do 50 proc. wydatków poniesionych w ramach programu bioasekuracji przez producenta rolnego, który w latach 2015-2018 prowadził co najmniej przez rok gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (sus scrofa)”.

A z tego wynika, że nasz czytelnik powinien otrzymać pomoc. A nie otrzymał. Bez podania podstawy prawnej.

Skąd to „podstawowe kryterium” w postaci utrzymywania świń w dniu złożenia wniosku?

Niestety, nie wiadomo, na jakiej podstawie tak zinterpretowano przepisy. Niestety nie wiadomo też, które przepisy tak zinterpretowano. Jak dowiadujemy się nieoficjalnie w jednym z biur powiatowych ARiMR, taką interpretację przepisów do biura nadesłała centrala, ale co zinterpretowała – dokładnie nie wiadomo.

Próżno też szukać informacji na stronie internetowej ARiMR. W informacji zatytułowanej "Pomoc na refundację do 50 proc. wydatków poniesionych na dezynfekcję i ochronę przed ASF" podaje ona tylko: <Agencja udziela corocznie pomocy finansowej, producentowi rolnemu w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który w latach 2015-2018 prowadził, co najmniej przez rok, gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (sus scrofa), położone na obszarze określonym w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 517 oraz z 2016 r. poz. 679 i 1153)>.

Nie wiadomo, na jakiej podstawie prawnej przebiega ta pomoc, informacja ARiMR głosi tylko: „W dniu 12.09.2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie § 13 e ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych  zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) ogłosił nabór wniosków w ramach ww. formy pomocy”.

Zatem w 2017 roku pomocy udziela się na podstawie  przepisu, rozpoczynającego się od podania jako podstawy działania roku… 2015: „W 2015 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi (…)”?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Dz.U. z 2015 r. poz. 187 z 06.02 – jak można sprawdzić w zakładce „Obowiązujące akty prawne” na stronie ARiMR – ma 7 nowelizacji, ostatnia podana i jedyna z 2016 roku – pochodzi z 1 lutego 2016 r. i dotyczy innej pomocy.

A niby żyjemy w państwie prawa…

Czy nie czas, aby ujednolicić rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Czy nie należy podawać podstawy prawnej do ogłaszanej pomocy? Czy nie należałoby podawać podstawy prawnej do merytorycznej części wydawanych postanowień?

Rolnik ma 7 dni na złożenie odwołania w tej sprawie. Wiadomo, że produkcja przebiega cyklicznie. Czy możliwe, żeby rozporządzenie tego nie uwzględniało? Jak pisać takie odwołanie, żeby było skuteczne, skoro nie wiadomo nawet, od czego się odwołuje?

Pomoc na zasadzie „damy, jak chcemy, a jak nie chcemy – to nie damy” to żadna pomoc.