Na drugim miejscu, jeśli chodzi o wykorzystanie dostępnych funduszy z programu pożyczkowego, znalazły się inwestycje w placówki oświatowe (wybudowano lub zmodernizowano 55 takich budynków lub infrastrukturę towarzyszącą), a na trzecim - inwestycje w zbiorowe zaopatrzenie w wodę (skorzystały 24 miejscowości). Ze środków z EFRWP 4 miejscowości usprawniły lub wybudowały sieć wodociągów a 6 zainwestowało w odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Fundacja EFRWP właśnie ogłosiła kolejny nabór wniosków do Samorządowego Programu Pożyczkowego. Będzie to już XXV edycja tego konkursu. Wnioski można składać w terminie od 17 lutego do 8 marca. W tym roku przewidziano jeszcze dwa nabory: XXVI edycja 01.06.2020 - 24.06.2020, XXVII edycja 05.10.2020 - 26.10.2020.
Pula środków w ramach programu na 2020 rok wynosi 20 mln zł.

Pożyczki dla samorządów udzielane w ramach SPP wyróżniają się m.in. bardzo niskim, wynoszącym tylko 2,5% oprocentowaniem, brakiem jakichkolwiek kosztów i opłat dodatkowych oraz pośrednich - prowizji, marży, itp., a także możliwością zaciągnięcia ich bez konieczności stosowania procedury przetargowej.

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone – jak już wspomniano - na budowę i modernizację: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych i powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ale - jak wynika z analizy publikowanych przez ostatnie 9 lat list zwycięskich projektów – jak dotąd żaden z wiejskich samorządów nie aplikował o środki na realizację projektu związanego z zaopatrzeniem w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii, polegających na budowie i montażu urządzeń z zakresu mikro- i małych instalacji, m.in.: turbin wiatrowych, modułów fotowoltaicznych, instalacji mikrokogeneracyjnych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy kotłów na biomasę.

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 1 mln zł. Są one udzielane na okres do 5 lat, włączając w to 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału i mogą służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto.