"Tworzymy nową zakładkę na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, aby ułatwić międzynarodowe kontakty biznesowe i wesprzeć polską branżę rolno-spożywczą w poszukiwaniu odbiorców polskiej żywności na rynkach zagranicznych." - napisano w komunikacie.

Jak zauważa resort, zaburzenia w funkcjonowaniu systemów produkcji i łańcuchów dostaw w następstwie pandemii koronawirusa dotknęły także sektor rolno-żywnościowy. Z jednej strony pojawiają się sygnały o zwiększonym zapotrzebowaniu na żywność ze strony podmiotów rynkowych i różnych państw z całego świata, z drugiej zaś, krajowi producenci sygnalizują problemy ze zbytem produktów do dotychczasowych odbiorców.

Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie, resort utworzył nową zakładkę na swojej stronie internetowej (w wersji językowej angielskiej i polskiej).

"Będzie ona przedstawiać listę organizacji branżowych skupiających producentów rolnych, firmy przetwórstwa i handlu. Z biurami tych organizacji mogliby się kontaktować potencjalni zagraniczni kontrahenci, zainteresowani importem żywności z Polski, a także Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Będą mogli w ten sposób uzyskać zarówno informację o możliwościach zakupu produktów rolno-żywnościowych w Polsce, jak również informacje z pierwszej ręki o polskich producentach, warunkach naturalnych, strukturalnych i prawnych produkcji, co ma coraz większe znaczenie na bardzo konkurencyjnym globalnym rynku" - wyjaśniło ministerstwo.

Odnośniki do zakładki: Polska oferta eksportowa produktów rolno-spożywczych

- wersja polskojęzyczna:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-oferta-eksportowa-produktow-rolno-spozywczych

- wersja anglojęzyczna:

https://www.gov.pl/web/agriculture/polish-export-offer-in-agri-food-products

Jak zaznaczył, resort, jest to inicjatywa, która uzupełnia wiele już istniejących działań promocyjnych prowadzonych przez krajowe instytucje, wspieranych przez przedstawicieli Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi funkcjonujących w wybranych polskich placówkach dyplomatycznych.

Zgłoszenia organizacji branżowych, które zainteresowane są zamieszczeniem kontaktu do ich biur prosimy o przesyłanie na adres: ofertaeksportowa@minrol.gov.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać informacje w języku polskim i angielskim: nazwę organizacji, adres, kontakt telefoniczny, fax, e-mail;

adres strony internetowej organizacji; zakres produktowy oferty (treść maks. 200 znaków). (PAP)