Od lipca br. wchodzą w życie regulacje, przewidziane ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jedną z przewidzianych ustawą zmian dla podatników jest ujednolicenie formularzy podatków lokalnych. Wydane przez Ministra Finansów rozporządzenie z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny stanowi realizację tych zapisów i nadaje gminom jednolite wzory deklaracji.


„Określone w rozporządzeniu jednolite wzory formularzy w zakresie podatku leśnego będą obowiązywały we wszystkich gminach, również w gminach stosujących zwolnienia od tego podatku. Rozporządzenie umożliwi wykonywanie obowiązków informacyjnych, tj. składanie informacji i deklaracji obowiązujących w zakresie podatku leśnego przez podatników tego podatku” – tłumaczy Ministerstwo Finansów.

W rozporządzeniu wprowadza się kilka różnych wzorów formularzy związanych z podatkiem leśnym, m.in. nową deklarację na podatek leśny (DL-1) oraz informację o lasach (IL-1).