Nowe regulacje mają na celu uproszczenie i harmonizację przepisów w całej UE. Definiują warunki hodowlane, handel i przywóz do UE, hodowlę zwierząt i ich materiał genetyczny.

Poprzednio prawodawstwo UE dotyczące hodowli zwierząt było zorganizowane według poszczególnych gatunków. Obecne prawo zapewni jednolity dokument prawny, zawierający przepisy dotyczące bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych. Niektóre aspekty hodowli zawarte są w zasadach obejmujących: uznanie organizacji hodowlanych, firm prywatnych, zatwierdzanie ich programów, wprowadzanie zwierząt do hodowli, prowadzenia ksiąg i rejestrów hodowlanych, badań genetycznych, oceny oraz wydawania świadectw zootechnicznych.

Rada UE stwierdziła, że nowe zasady pomogą zachować genetyczne zasoby zwierzęce, a także chronić różnorodność biologiczną oraz utrzymanie tradycyjnych produktów regionalnych.

Organizacje hodowlane będą musiały spełniać konkretne i ścisłe kryteria, aby uzyskać akceptację oraz  zatwierdzenie ich programów hodowlanych przez władze krajowe.

Rozporządzenie będzie mogło wejść w życie w połowie 2016 r. i stosowane będzie od drugiej połowy 2018 r.