Przedstawiciele NSZZ RI "Solidarność", z nowym przewodniczącym na czele Tomaszem Obszańskim, spotkali się 1 lipca z wiceministrem Krzysztofem Cieciórą w celu  przedstawienia niepewnej sytuacji w rolnictwie i koniecznych działań, które pomogłyby ją ustabilizować.

- Przedstawiliśmy najbardziej pilne problemy, o których już wielokrotnie mówiliśmy. Chcemy szybkich i skutecznych działań - podkreślał Tomasz Obszański przewodniczący krajowej "Solidarności" RI.

Niepewność wywołana przez możliwy przywóz zbóż i kukurydzy z Ukrainy

Rolnicy wskazywali, że aktualnie na rynku zbóż w związku z możliwym przywozem zbóż i kukurydzy z Ukrainy, zniesieniem ceł panuje spore zamieszanie, a firmy wykorzystują tę sytuację. - Firmy manipulują rolnikiem, ceny są sztucznie zaniżane. Ceny zbóż, rzepaku na jesieni będą bardzo wysokie, będą poszukiwane. Trzeba sobie poradzić do tego czasu stąd nasze postulaty ws. pomocy - mówił Obszański.

Edward Kosmal, zastępca przewodniczącego zachodniopomorskiego NSZZ RI "Solidarność" mówił o obecnej sytuacji i konieczności uruchomienia skupu interwencyjnego przez Krajową Grupę Spożywczą. -  Od miesiąca widzimy gwałtowne spadki ceny. Inflacja, jak również wojna spowodowały to, że ceny środków produkcji bardzo wzrosły, ceny gazu spowodowały, że 400 proc. wzrosły ceny nawozów i w tym czasie rzeczywiście były wysokie ceny zbóż. Dziś, gdy zaczęliśmy żniwa te ceny spadły gwałtownie. Wielu naszych rolników nie posiada magazynów i to zboże musi sprzedać na pniu, ponieważ mają też zobowiązania finansowe i różne kredyty. Dziś na rynku jest duże zamieszanie i niepewność dlatego oczekujemy od rządu zdecydowanych działań. W związku z tym, że Krajowa Grupa Spożywcza, posiada spółkę Elewarr, która zajmuje się skupem i przetwórstwem zboża, uważamy, że to zboże powinno być dziś skupione. Jeżeli rolnicy mają możliwość przechowania, to powinny być dopłaty do tego. Namawiamy rolników, by nie podchodzili do tego nerwowo. Sytuacja jest taka, że w ubiegłym roku było bardzo dużo kontraktów, w tym roku kontraktów jest na poziomie 10 proc. roku ubiegłego. Rolnicy wyczekują na lepszą sytuację. Musimy powiedzieć też, że mamy ok. 1,5 mln t zbóż ze starych zapasów, to też o czymś świadczy. Przede wszystkim namawiamy rolników, by przechowywali zboże, nie zachowywali się nerwowo. Mamy świadomość, że środki produkcji nie spadną, nie ma energii zbliża się zima, rolnicy muszą wyczekać, by w styczniu czy w lutym sprzedać to z zyskiem. To będzie nasz sukces - powiedział.

Susza rolnicza obejmuje kolejne rejony Polski

Zaznaczył też, że ogromnym problemem, która może zniszczyć plony w wielu gospodarstwach jest nasilająca się susza rolnicza. - Generalnie jest wielki niepokój, do tego dochodzi sytuacja pogodowa. W wielu rejonach Polski jest już panująca susza. IUNG ogłosił, że faktycznie w 14 województwach jest susza. Obawiamy się, że plony będą o wiele niższe, dlatego czekamy na szybką reakcję naszego rządu - mówił.

Edward Kosmal odniósł się również do naboru wniosków od rolników, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Ten zakończył się 30 czerwca br. - Wielu rolników podnosi problemy, że aplikacja nie działa a oni nie mogli pobrać swoich protokołów. Mijał termin, nie są też realizowane pewne ustalenia ze Szczecina, które mogą spowodować, że rolnicy mogą nie otrzymać tych dopłat.

Lepszy dostęp rolników indywidualnych do państwowej ziemi 

Z kolei Tomasz Ognisty przewodniczący opolskiej "Solidarności" RI zaznaczył, że rolnicy potrzebują dziś lepszego dostępu do państwowej ziemi, która  przez kolejne lata może utknąć w wieloletnich dzierżawach zagranicznych spółek. - W najbliższych 2-3 latach kończą się wieloletnie umowy dzierżaw na grunty rolne w naszym kraju. W największej części są one dzierżawione przez zagraniczne podmioty. Zarządzenie, które zostało wprowadzone 8 czerwca 2022 r. miało ograniczyć tak jakby wydzierżawianie tych gruntów i przedłużanie umów gospodarstwom wielkoobszarowym. Niestety, według naszej oceny działa odwrotnie, te gospodarstwa mają dodatkową możliwość przedłużenia swoich umów dzierżaw. Polityka państwa polskiego była taka, że będziemy wzmacniać strukturę agrarną gospodarstw rodzinnych, bo one produkują najwięcej żywności. Liczymy na szybką decyzję pana wicepremiera, że to zarządzenie zostanie wycofane, powrócimy do tego zarządzenia 105 z 2020 r., które będzie premiować gospodarstwa rodzinne, czy też rolników indywidualnych. W ten sposób, żeby zabezpieczyć państwową ziemię - mówił Tomasz Ognisty

Postulaty NSZZ RI "Solidarność":

  • Wprowadzenie przez KGS skupu interwencyjnego zbóż dla rolników indywidualnych z możliwością dopłat do przechowalnictwa. 
  • Wprowadzenie stanu klęski suszy na terenie kraju w związku z występowaniem suszy w niemal wszystkich województwach na terenie kraju.
  • Realizacje ustaleń dotyczących wypłaty środków za szkody suszowe w 2021 r. zgodnie z podpisanym Porozumieniem w Szczecinie.
  • Wprowadzenie mechanizmu obniżki cen za paliwo rolnicze do produkcji rolnej.
  • Przywrócenie funkcjonowania wojewódzkich inspektoratów skupu i przetwórstwa artykułów rolno - spożywczych.
  • Wzmocnienie i wzmożenie granicznych kontroli fitosanitarnych i weterynaryjnych płodów rolnych i produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.
  • Wycofanie Zarządzenia nr 74/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dn. 8 czerwca 2022 r.  zmieniającego Zarządzenie nr 105/2020/Z ws. wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
  • Objęcie tarczą antyinflacyjną kredytów rolniczych.