W okresie styczeń - marzec 2017 r. udzielono pomocy krajowej na:

* dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych (w tym zobow. roku 2016 płatne w 2017) – 9314,38 tys. zł

* dopłaty do oprocentowania kredytów na likwidację klęsk żywiołowych (w tym zobow. roku 2016 płatne w 2017) - 319,93 tys. zł

* dopłaty do oprocentowania kredytów z częściową spłatą kapitału (w tym zobow. roku 2016 płatne w 2017) 140,23 tys. zł

* wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne - 938 płatności na kwotę łącznie 11 255,29 tys. zł

* finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie (w tym zobow. roku 2016 płatne w 2017)- 19 516,54 tys. zł.

W tym samym okresie udzielono też 249 kredytów inwestycyjnych i klęskowych na kwotę 63 506,54  tys. zł.

Dla porównania – w analogicznym okresie roku ubiegłego, za styczeń-marzec 2016 pomocy krajowej udzielono na:

* dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych (w tym zobow. roku 2015 płatne w 2016)- 50 324,89 tys. zł

* dopłaty do oprocentowania kredytów na likwidację klęsk żywiołowych (w tym zobow. roku 2015 płatne w 2016) - 1 297,25 tys. zł

* dopłaty do oprocentowania kredytów z częściową spłatą kapitału (w tym zobow. roku 2015 płatne w 2016) - 79,10 tys. zł

* wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne – 939 wypłat na kwotę 11 789,23 tys. zł

* pomoc finansowa dla podmiotów zajmujących się utylizacją zwłok zwierzęcych (w tym zobow. roku 2015 płatne w 2016) - 30 276,22 tys. zł

Udzielono też 1 931 kredytów inwestycyjnych i klęskowych na kwotę 135 991,05 tys. zł.

Zatem:

W 2017 roku udzielono w okresie styczeń-marzec pomocy krajowej na kwotę 40 546,37 tys. zł, a w 2016 na kwotę 93 766,69 tys. zł.

Kwota udzielonych kredytów inwestycyjnych i klęskowych była w ubiegłym roku ponad drugie tyle wyższa, niż w obecnym.