KRiRW przystąpiła dziś do pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Informację na temat planowanych zmian przedstawił wiceminister Jacek Bogucki.

Jak stwierdził, projekt jest odpowiedzią na problemy wynikające z niskiego stopnia ubezpieczenia upraw rolniczych w Polsce. W sytuacji nawiedzających nas zdarzeń powoduje to straty i konieczność stosowania nadzwyczajnej pomocy państwa.

Projekt proponuje podwyższenie stawek taryfowych uprawniających do otrzymania budżetowej dotacji i wprowadza ubezpieczenia pakietowe.

Więcej: Za rok pakietowe ubezpieczenie stanie się powszechne 

- Aby zrealizować tę ustawę przewidujemy znaczący wzrost dotacji z budżetu państwa – mówił wiceminister. – I tak, już w roku 2017 ten wzrost już byłby właściwie czteroipółkrotny, bo z niewiele ponad 200 mln zł w tej chwili do 926, a docelowo w 2020 roku byłoby to łącznie miliard 621 milionów, a więc ośmiokrotny wzrost w stosunku do obecnej dotacji. Zakładamy że w przypadku tych ustaleń zwiększyłoby się zainteresowanie rolników i zakładów ubezpieczeniowych zawieraniem umów, przypomnę, że w tej chwili niewielka część rolników ubezpiecza uprawy rolne, ale także tylko trzy zakłady w Polsce na czterdzieści kilka podmiotów działających w tym zakresie oferują ubezpieczenia upraw rolnych.

Projekt nie wywołał żadnej dyskusji, ale posłowie postanowili powołać podkomisję, która nim się zajmie.