Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT potwierdzające zakup tego paliwa. Dwa razy w roku może się ubiegać o zwrot części podatku akcyzowego, ale nie od każdego zakupionego lita paliwa, lecz do określonego limitu, który wynosi 100 litrów na 1 ha użytków rolnych.

Za każdy zakupiony litr paliwa limit wynosi 1 zł, a zatem do 1 ha rocznie rolnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 zł. Ta kwota może ulec zwiększeniu jeżeli rolnik jest producentem bydła wówczas ten roczny limit jest powiększony o kwotę 30 zł pomnożona przez średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Zgodnie z przepisami wnioski można składać 2 razy wciągu roku:

• w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Jeżeli rolnik wyczerpie swój roczny limit zwrotu podatku wnioskiem złożonym w pierwszym terminie, to w drugim terminie nie może złożyć kolejnego.

Należne rolnikom pieniądze z drugiego terminu zostaną wypłacone w okresie 1 - 30 października 2020 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelane na rachunek bankowy podany we wniosku.