Niestety odpowiedź na tytułowe pytanie jest niepełna. Ministerstwo Rolnictwa nie ma danych dotyczących umów zawartych w 2017 roku.

„Roczna analiza danych dotyczących ubezpieczenia upraw rolnych w 2017 r. będzie dostępna po zakończeniu roku. Wyniki z tej analizy mogą posłużyć do formułowania kierunków dalszych prac nad zmianą systemu ubezpieczeń upraw rolnych” – tak brzmi odpowiedź na pytania: ile tegorocznych polis obejmuje kilka ryzyk lub jedno ryzyko? Jaka jest liczba rolników posiadających ubezpieczenie upraw wśród rolników, u których szacowano straty w tym roku? Jaka jest liczba polis zawartych z tytułu suszy?

Nie wiadomo więc, na jakiej podstawie ministerstwo zamierza przygotować poprawki do systemu ubezpieczeń – co zapowiada.

Więcej: W ubezpieczeniach dobrze jest?

http://www.farmer.pl/finanse/w-ubezpieczeniach-dobrze-jest,73032.html

A co wiadomo?

Ministerstwo policzyło mowy, których zakres ubezpieczenia obejmuje dane ryzyko. Na razie za lata 2015 i 2016.

I tak zawarto umowy obejmujące następujące ryzyka (pierwsza liczba dotyczy 2015 roku, druga – 2016):

  • susza  90 / 143   
  • powódź  321  / 249   
  • ujemne skutki przezimowania   372 172 / 38 274   
  • przymrozki wiosenne  393 923 / 53 512   
  • grad  17 038  / 137 997   
  • huragan  17 038 / 17 080   
  • deszcz nawalny  541 901 / 17 080   
  • piorun  7 169 / 9 083   
  • obsunięcie się ziemi   7 169 / 9 083   
  • lawina  7 169 / 9 083.

Czy spadek liczby polis obejmujących deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania i przymrozki wiosenne jest wynikiem mniejszego zainteresowania rolników takim zagrożeniem w 2016 roku? Czy raczej to ubezpieczyciele decydują, od jakiego ryzyka ubezpieczą się rolnicy?

Wiosną w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister Jacek Bogucki zapowiadał:

- (...) ubiegły rok i rok 2015 to były lata po wspomnianych wcześniej latach suszy, po roku 2012, kolejne lata, w których wysokość składek wraz z dopłatami z budżetu nie pokryła wypłacanych odszkodowań. Poziom wypłaconych odszkodowań prawie dwukrotnie przekroczył poziom zebranych składek wraz z dopłatami. Z tego powodu wzrosły stawki, dlatego w przypadku tych dwóch rodzajów szkód, a więc skutków przezimowania i suszy, pozwalamy na to, aby te składki były trochę wyższe.

Liczba umów ubezpieczenia upraw rolnych [szt., w rozbiciu na półrocza] to w 2015: 79.647 i 59.425, w 2016: 90.733 i 26.160.

W I półroczu br. zawarto 106 824 umowy ubezpieczeniowe.