Jak już informowaliśmy, minister rolnictwa przygotował projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Więcej: Są zasady restrukturyzacji zadłużonych gospodarstw

Jednocześnie, jak się dowiadujemy w Ministerstwie Rolnictwa, minister rolnictwa nie widzi potrzeby ewentualnej nowelizacji rozporządzenia, które latem zmieniło zasady prowadzenia egzekucji komorniczej z gospodarstw rolnych.

„Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco śledzi stosowanie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz.U. z 2017 poz. 1385), które weszło w życie z dniem 2 sierpnia 2017 r., prowadząc konsultacje w zakresie podnoszonych argumentów, napływające zarówno od sektora bankowego jak i rolniczego.

Biorąc pod uwagę krótki okres obowiązywania ww. rozporządzenia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotychczas nie wskazał na potrzebę nowelizacji w/w aktu prawnego. Inicjatywę w tym zakresie posiada Minister Sprawiedliwości, bowiem zgodnie z delegacją ustawową, wynikającą z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Rozwoju i Finansów” – wyjaśnia MRiRW.

Więcej o zmienionym rozporządzeniu: Egzekucja komornicza u rolnika będzie mniej bolesna