Na swojej stronie internetowej natomiast Ministerstwo Środowiska opublikowało następujący komunikat:

„Ministerstwo Środowiska wstrzymuje wejście w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.
W związku z dużym zainteresowaniem społecznym, Ministerstwo Środowiska ponownie zaprasza do ogólnopolskiej merytorycznej dyskusji dotyczącej lawinowo postępującego zaniku bioróżnorodności (od Zachodu) na obszarach Natura 2000, przy jednoczesnym gwałtownym wzroście populacji gatunków, takich jak wilk, żubr, bóbr, kormoran, dzik.
W ostatnim okresie pojawiło się na ten temat wiele nieścisłości w przestrzeni medialnej, a powyższa dyskusja pozwoli na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.”

Więcej o rozporządzeniu: Polowanie na dziki przez cały rok, zmiany w planach łowieckich i warunkach polowań

Rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne było opublikowane 3 sierpnia, weszło w życie (zasadniczo) po 14 dniach.
Okres polowania na dziki miał trwać przez cały rok – ten zapis obowiązywał już od dnia następnego po dniu ogłoszenia.

Farmer pyta w Ministerstwie Środowiska, czy to jednak nie pomyłka i czy komunikat nie powinien dotyczyć innego rozporządzenia  - ale odpowiedzi nie ma, a komunikat nie został usunięty ani zmieniony.

Z ostatniej chwili:

Jeszcze inną informację podała PAP: "Ministerstwo Środowiska wstrzymuje wejście w życie noweli rozporządzenia ws. określenia okresów polowań na zwierzęta łowne - poinformował w czwartek resort. Nowelę rozporządzenia, przywracającą w części kraju możliwość polowania na łosie, opublikowano w środę w Dzienniku Ustaw."

Komunikat MŚ miałby więc dotyczyć nie rozporządzenia w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych, ale nowelizacji rozporządzenia ws. określenia okresów polowań na zwierzęta łowne - tej opublikowanej wczoraj w DzU - a więc nie dotyczącej dzików, a tylko łosi.

Ten projekt wprowadzał możliwość polowania na łosie - na wskazanym terenie i w określonych terminach.

Więcej: Resort środowiska wstrzymuje rozporządzenie przywracające możliwość polowania na łosie