Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem do zadań nowego pełnomocnika będzie należeć m.in. prowadzenie prac studialnych i opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych; przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania tymi drogami wodnymi.

Zadaniem pełnomocnika będzie również wskazywanie niezbędnych inwestycji w gospodarce wodnej, czy identyfikowanie zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zarządzania ryzykiem powodziowym i przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce.

Pełnomocnik będzie przygotowywać również koncepcje ekonomiczne, prawne i organizacyjne dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z rozporządzeniem pełnomocnik będzie również odpowiadał za stworzenie Głównego Urzędu Inwestycji Morskich.

W rozporządzeniu czytamy, że obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową pełnomocnika będzie zapewniać urząd "obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej". Oznacza, to że będzie to resort infrastruktury. Zgodnie bowiem z opublikowanym wcześniej rozporządzeniem, pod MI oprócz żeglugi śródlądowej i gospodarki morskiej włączono także dział gospodarka wodna. Zgodnie z tym rozporządzeniem pod zarząd resortu infrastruktury trafiły też Wody Polskie oraz IMGW.

Zgodnie z pierwszymi zapowiedziami, dział - gospodarka wodna - miał trafić pod Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ministerstwo Infrastruktury miało z kolei mieć pod swoją pieczą m.in. żeglugę śródlądową i gospodarkę morską.