Czy to dużo? ARiMR nie odpowiedziała na pytanie, jak ocenia tempo ich składania.

Jak przewidywano wcześniej w uzasadnieniu projektu ustawy, wprowadzającej taką możliwość, oświadczenia złoży ok. 15-22 proc. beneficjentów.

Więcej: Od 2018 wnioski o dopłaty elektronicznie lub na oświadczenie

Spodziewano się, że odciąży to agencję i usprawni potem przyjmowanie pełnych wniosków przez Internet.

Oświadczenia są przyjmowane od 15 lutego, można je składać do 14 marca, termin ten nie będzie wydłużony. Oświadczenie można wysłać pocztą, formularz jest dostępny na stronie internetowej ARiMR. Od 15 marca będą już przyjmowane tylko pełne wnioski o dopłaty.

Złożenie oświadczenia jest traktowane jak złożenie wniosku o treści identycznej, co ubiegłoroczna. Możliwość składania „Oświadczeń” wprowadzono przejściowo, tylko w tym roku.

Oświadczenie może złożyć ten, kto – jak podaje ARiMR:

* we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,

- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020), 

- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), 

- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);

* potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym.

Agencja podaje, że jeśli po złożeniu "Oświadczenia" w gospodarstwie rolnika nastąpiły zmiany dotyczące np. działek referencyjnych lub działek rolnych, należy złożyć do 1 czerwca 2018 r. zmianę do wniosku.