• Czyste Powietrze+ to jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy wciąż mają stare piece węglowe.
  • Od 15 lipca br. będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji w ramach Czyste Powietrze+, czyli nawet do 39,5 tys. zł.
  • Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac.
  • Przedpłata w postaci zaliczki w ramach dofinansowania Czyste Powietrze+ trafi do wykonawcy, który będzie mógł ją wyłącznie wykorzystać na zakup i wymianę starego, nieekologicznego pieca oraz docieplenie domu.

Program Czyste Powietrze+ to ogólnopolski program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy wciąż mają stare piece węglowe.  Istotą zmian w programie Czyste Powietrze jest możliwość uzyskania przez beneficjentów przedpłaty.

Część środków finansowe dotacji są uruchomiane jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, co pomoże osobom najuboższym. Tym, którzy chcą wymienić piec w swoim domu, ale często nie mają pieniędzy, żeby podjąć się takiej inwestycji z własnych środków.

Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację od 15 lipca br. na wymianę starego pieca otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu: NFOŚiGW
Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację od 15 lipca br. na wymianę starego pieca otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu: NFOŚiGW

 

Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację od 15 lipca br. na wymianę starego pieca oraz docieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy (dla wykonawcy) jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Źródło: NFOŚiGW

- Przeznaczamy kwotę 1,8 miliarda złotych na to działanie. Liczymy, że dzięki temu jeszcze tego lata i tej jesieni rozpoczną się remonty w polskich domach. Szacujemy, że ponad 37 tysięcy rodzin w całej Polsce może skorzystać z programu i przejść na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania swoich domów - podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać przedpłatę z Czyste Powietrze +?

Nowe rozwiązanie  jest skierowane do beneficjentów 2) i 3) części programu „Czyste Powietrze” i będzie dostępne tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie.

Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych.

Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.

Poziomy dofinansowania w zależności od miesięcznego dochodu w ramach programu Czyste Powietrze plus. Źródło: NFOŚiGW
Poziomy dofinansowania w zależności od miesięcznego dochodu w ramach programu Czyste Powietrze plus. Źródło: NFOŚiGW

Poziomy dofinansowania w zależności od miesięcznego dochodu w ramach programu Czyste Powietrze plus. Źródło: NFOŚiGW

– Prefinansowanie w programie „Czyste Powietrze” to kolejny krok w szeregu działań, których skutkiem ma być skuteczna eliminacja największego źródła smogu w Polsce, jakim są piece na paliwa stałe oraz idąca z tym parze zdecydowana poprawa stanu powietrza w naszym kraju – zaznacza Paweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Przypomnę, że 25 stycznia br. uruchomiliśmy zmiany na rzecz najmniej zamożnych właścicieli domów jednorodzinnych, czyli finansowe wsparcie wymiany pieca i ocieplenia domu. Obecnie sprawiamy, że remont będzie można jeszcze szybciej i sprawniej przeprowadzić, dysponując niemal od razu dużą częścią pieniędzy z dotacji – podsumowuje wiceszef NFOŚiGW. 

Gdzie można złożyć wniosek o przedpłatę z programu Czyste Powietrze+?

Dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

Sam wniosek o dofinansowanie (jego formularz) zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia.

Ile trwa rozpatrzenie z 50% przedpłatą dofinansowania z Czyste Powietrze+?

Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej osoby powinno trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia.

Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta.

Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.