Wart 7,5 mld euro (w cenach bieżących) program "Cyfrowa Europa" jest częścią długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027. Zapewni on finansowanie projektów w pięciu kluczowych obszarach: obliczenia superkomputerowe, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz szerokie wykorzystywanie technologii cyfrowych w całej gospodarce i przez wszystkie grupy społeczne.

Program ma wypełnić lukę między badaniami nad technologiami cyfrowymi a ich wdrażaniem oraz wprowadzić wyniki badań na rynek.

- Pandemia uwypukliła konieczność inwestowania w nasze zdolności cyfrowe, od superkomputerów po cyberbezpieczeństwo. Program "Cyfrowa Europa" pomoże europejskim przedsiębiorstwom, zwłaszcza mniejszym, wdrażać zaawansowane technologie, rozwijać się i korzystać z szerokich możliwości, jakie daje transformacja cyfrowa. Pomoże obywatelom podwyższać umiejętności cyfrowe. Ma to zasadnicze znaczenie dla realizacji dwojakiej transformacji: cyfrowej i zielonej, oraz dla promowania naszej suwerenności technologicznej i wzmocnienia naszych strategicznych zdolności cyfrowych - powiedział w poniedziałek komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

W następnym kroku Parlament Europejski i Rada zatwierdzą osiągnięte w poniedziałek wstępne porozumienie polityczne. Następnie Rada zakończy prace nad swoim stanowiskiem w pierwszym czytaniu. Jeżeli Parlament zgodzi się na stanowisko Rady w pierwszym czytaniu, akt ten zostanie przyjęty, co umożliwi rozpoczęcie realizacji programu w 2021 r. wraz z wejściem w życie nowych wieloletnich ram finansowych.