Parlament przyjął budżet UE na rok 2018 niejednomyślnie - za było 295 głosów, przy 154 głosach przeciw oraz 197 wstrzymujących się od głosu. Budżet został już podpisany przez przewodniczącego Parlamentu Antonio Tajaniego, stając się obowiązującym prawem.

Kwoty uzgodnione dla budżetu UE 2018 wynoszą 160,1 mld euro na pokrycie zobowiązań (to koszt wszystkich zobowiązań prawnych zaciągniętych w bieżącym roku budżetowym, które mogą mieć konsekwencje w kolejnych latach) i 144,7 mld euro na płatności (środki faktycznie wypłacone w roku bieżącym, również na realizację zobowiązań z lat poprzednich).

Na pokrycie zobowiązań jest więc o 0,2 proc. więcej niż w 2017 r. Płatności będą większe o 14,1 proc. w porównaniu z 2017 r., co wynika z wdrażania programów na lata 2014-2020.

W budżecie na przyszły rok posłowie wywalczyli większe wsparcie dla młodych bezrobotnych oraz większe fundusze dla małych i średnich przedsiębiorstw, na badania i na program Erasmus+ - podano w komunikacie.

W dziale „Rolnictwo i ochrona przed zmianami klimatu” jest również zwiększenie: 34 mln euro wyniesie dodatkowe wsparcie dla młodych rolników, w celu zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży na obszarach wiejskich. Ponadto o 95 mln euro zwiększono środki finansowe na wsparcie praktyk rolniczych, które są korzystne dla klimatu i środowiska naturalnego.