Trybunał Sprawiedliwości pod koniec lipca podjął decyzję w sprawie natychmiastowego wstrzymania wycinki Puszczy Białowieskiej. Resort środowiska w odpowiedzi wskazał na początku sierpnia, że wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej spowoduje szkody w środowisku o szacowanej wartości 3,2 mld zł. Dziś jednak poinformowano, że Komisja Europejska przesłała do Trybunału Sprawiedliwości UE wniosek o nałożenie na Polskę kar finansowych.

Więcej: Trybunał Sprawiedliwości UE przesłał do MŚ informację dot. wniosku KE ws. puszczy

Delegacja Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego odwiedza Polskę 18-20 września i potwierdza, że UE oczekuje wykonania decyzji Trybunału, co powstrzyma przed procedurą nakładania kar.

- Teraz nie ma miejsca na negocjacje – mówił podczas konferencji prasowej Alojz Peterle, przewodniczący komisji środowiska (MEP) w unijnym parlamencie. – Decyzje zostały podjęte i powinny być wykonane.

Jak twierdzili zgodnie europarlamentarzyści z delegacji, usłyszeli ze strony polskich rozmówców deklarację, że „strona rządowa jest otwarta i gotowa do zastosowania rozwiązań przejściowych”. Czy oznacza to wstrzymanie wycinki?

- Powiedziano nam, że strona polska dostosuje się do orzeczenia Trybunału, więc zakładamy, że tak będzie – stwierdził Bas Eickhout. – Ale nie usłyszeliśmy formalnej deklaracji rządu. Dziś jest ostateczny termin na podjęcie decyzji. Na nasze pytanie odpowiedziano nam, że będzie respektowane orzeczenie Trybunału, rozumiem, że tak musi być, bo takie jest orzeczenie Trybunału.

- Wyrąb będzie ograniczony do poziomu bezpieczeństwa publicznego – uściślił Seb Dance. – Pewien wyrąb będzie więc mógł być prowadzony.

- Dyrektywy ptasia i siedliskowa to jedne z najlepszych aktów ustawodawczych Unii Europejskiej – ocenił Gerben-Jan Gerbrandy. – Ostatnio Komisja Europejska oceniła przez ekspertów przydatność tych dyrektyw i konkluzja jest taka, że te dyrektywy są właściwe i spełniają swój cel, dlatego Komisja zadecydowała, że te akty legislacyjne nie zostaną zmienione.

Przypomnijmy, że wiosną wskazywano na krytyczną ocenę obu dyrektyw i zapowiadano ich zmianę.

Więcej: Natura 2000 jednym wielkim nieporozumieniem?

W ostatnią środę europosłowie poparli plany walki ze zmianą klimatu poprzez zwiększenie ilości CO2 pochłanianej przez lasy oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Posłowie chcą przyjęcia przepisów, zgodnie z którymi państwa członkowskie UE muszą zapewnić, że emisje CO2 równoważone są ich absorbcją przez lasy, grunty uprawne i łąki.