Przewiduje ono surowsze kontrole, które w przyszłości obejmie nie tylko produkcję, ale także łańcuch dostaw. W przypadku importowanej żywności ekologicznej z krajów trzecich przepisy UE powinny być bardziej rygorystycznie przestrzegane. Ponadto rolnicy ekologiczni muszą uważać, aby ich produkty nie były skażone pestycydami lub innymi chemikaliami.

Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich uzgodnili nowe zasady już w czerwcu 2017 r. po latach sporów. Formalnie, Rada Państw Członkowskich powinna je potwierdzić, zanim przepisy wejdą w życie w 2021 roku.

W ostatnich latach produkcja żywności ekologicznej w UE stale wzrastała. Jak dotąd jednak rolnictwo ekologiczne korzysta tylko z około 7 proc. pastwisk i pól w UE. Zapotrzebowanie na produkty ekologiczne jest zaspokajane przez większy import.

W przypadku importowanych produktów ekologicznych  będą obowiązywać nowe przepisy. Produkty ekologiczne z krajów pozaeuropejskich powinny odpowiadać standardom. Niespełniające ich  środki spożywcze powinny być dopuszczone do przywozu jedynie przez pięć lat od wejścia w życie rozporządzenia. Mogą jednak być wyjątki w przypadku niedoborów zaopatrzenia.