W pierwszej kolejności PGW Wody Polskie przeszkoli doradców rolniczych wyznaczonych przez ośrodki doradztwa rolniczego. Wyspecjalizowana kadra trenerów w całym kraju poprowadzi szkolenia z zakresu przygotowania merytorycznej i formalnej dokumentacji wodno-prawnej, wymaganej przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę urządzeń do nawadniania gospodarstw rolnych.

Jak pisaliśmy wcześniej, najwięcej problemów formalno-merytorycznych przy składania wniosków o nawadnianie gospodarstw rolnych, powodują m.in. formalności związane pozyskaniem tzw. operatu wodnoprawnego. Problem są zbyt skomplikowane wymagania oraz złożone procedury, które także sprawiają wiele kłopotów nie tylko doradcom ODR, lecz także pracownikom ARiMR.

Dlatego też PGW Wody Polskie chce w pierwszej kolejności profesjonalnie przeszkolić doradców ODR, którzy pomogą z kolei rolnikom, zainteresowanym inwestycjami nawodnieniowymi i składającym wnioski do ARiMR o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

Ponadto w każdym z Regionalnych Zarządów Wód Polskich w pionie Usług Wodnych powołano koordynatorów regionalnych na bieżąco wspomagających doradców rolniczych z ośrodków doradztwa rolniczego.

Przypominamy, że do 20.07.2020 r. wydłużony został termin składania wniosków na nawadnianie gospodarstw rolnych.