Resort infrastruktury poinformował, że minister Andrzej Adamczyk ostatecznie zatwierdził listę zadań i jednostek samorządowych, które otrzymają dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizacje i budowy dróg lokalnych w przyszłym roku.

- Dzięki rządowemu wsparciu dla samorządów możliwe będzie zachowanie sieci drogowej we właściwym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom. Dla wielu powiatów i gmin zbyt niskie dochody były dotychczas przeszkodą dla realizacji koniecznych inwestycji. Nowością jest także to, że FDS jest stabilnym programem obliczonym na wiele lat, z którego możliwe będzie dofinansowanie zadań wieloletnich, co pozwoli na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane. Dotrzymujemy słowa - jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie trafiły tak duże środki - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy rząd przeznaczy za pośrednictwem Funduszu Dróg Samorządowych 36 mld zł. Minister właściwy ds. transportu dokonuje podziału środków na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa. Następnie, zgodnie z przepisami ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o wysokości środków FDS, wojewodowie ogłoszą nabory wniosków na 2020 rok.

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny danego samorządu, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

Podział środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.:

Województwo dolnośląskie: limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy - 125 239 141,14 zł; limit na dofinansowanie zadań wieloletnich - 50 944 735,38 zł.
Województwo kujawsko-pomorskie: limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy - 151 792 638,05 zł; limit na dofinansowanie zadań wieloletnich - 61 746 157,85 zł.
Województwo lubelskie: limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy - 258 131 853,01 zł; limit na dofinansowanie zadań wieloletnich - 105 002 787,67 zł.
Województwo lubuskie: limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy - 82 633 256,17 zł; limit na dofinansowanie zadań wieloletnich - 33 613 527,93 zł.
Województwo łódzkie: limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy - 144 822 298,30 zł; limit na dofinansowanie zadań wieloletnich - 58 910 765,41 zł.
Województwo małopolskie: limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy - 180 527 466,10 zł; limit na dofinansowanie zadań wieloletnich - 73 434 901,46 zł.
Województwo mazowieckie: limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy - 301 320 526,50 zł; limit na dofinansowanie zadań wieloletnich - 122 571 061,63 zł.

Województwo opolskie: limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy - 57 115 114,12 zł; limit na dofinansowanie zadań wieloletnich - 23 233 266,76 zł.
Województwo podkarpackie: limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy - 163 631 462,00 zł; limit na dofinansowanie zadań wieloletnich - 66 561 950,65 zł.
Województwo podlaskie: limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy - 201 363 798,17 zł; limit na dofinansowanie zadań wieloletnich - 81 910 697,56 zł.
Województwo pomorskie: limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy - 125 959 443,06 zł; limit na dofinansowanie zadań wieloletnich - 51 237 739,55 zł.
Województwo śląskie: limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy - 141 933 503,52 zł; limit na dofinansowanie zadań wieloletnich - 57 735 662,44 zł.
Województwo świętokrzyskie: limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy - 145 107 232,07 zł; limit na dofinansowanie zadań wieloletnich - 59 026 670,68 zł.
Województwo warmińsko-mazurskie: limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy - 167 779 567,60 zł; limit na dofinansowanie zadań wieloletnich - 68 249 315,64 zł.
Województwo wielkopolskie: limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy - 228 289 791,13 zł; limit na dofinansowanie zadań wieloletnich - 92 863 643,85 zł.
Województwo zachodniopomorskie: limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy - 105 602 909,02 zł; limit na dofinansowanie zadań wieloletnich - 42 957 115,53 zł.