Największy problem z wykonaniem zdjęcia geotagowanego – czy raczej serii zdjęć – mogą mieć rolnicy, którzy już tej wiosny zdecydują się na wywiezienie obornika na pole, mając oczywiście w planach ubieganie się o płatność za realizację tej praktyki w ramach ekoschematu rolnictwo węglowe. Dlaczego?

Zgodnie z przepisami, potwierdzenie realizacji praktyki „Przyoranie obornika maksymalnie w ciągu 12 godzin od aplikacji na gruncie ornym” jest przekazanie do ARiMR zdjęcia geotagowanego (a tak naprawdę zdjęć – bo minimum muszą być dwa) wykonanego przy użyciu aplikacji udostępnionej przez Agencję – MobilnaARiMR.

Aplikację tę można sobie pobrać na telefon bezpłatnie, np. ze strony Agencji (zakładka systemy informatyczne).

Zdjęcie należy przekazać niezwłocznie, ale nie później niż:

  • w terminie 7 dni od dnia realizacji praktyki, jeżeli była ona wykonana po dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności

lub

  • w terminie w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, jeśli była ona wykonana w terminie przed złożeniem wniosku (czyli wiosną).

Ci rolnicy, którzy będą wywozić obornik na pole jesienią (a zgłosili przystąpienie do realizacji omawianej praktyki we wniosku o płatności, wskazując tam konkretne działki itd. na których będą chcieli stosować obornik) będą mieli łatwiej - bo dostaną od Agencji po pierwsze przypomnienie a po drugie wytyczne (wskazówki/polecenie) gdzie konkretnie mają zrobić zdjęcie geotagowane, z dokładnością co do 10 metrów. Inaczej system nie przyjmie wykonanego zdjęcia, ba - nawet nie pozwoli go zrobić.

Co natomiast, którzy uznają za stosowne wywieźć obornik na pole już wiosną – będą musieli sami zrobić zdjęcia dokumentujące moment wywiezienia, a potem przeprowadzonego – w ciągu owych 12 godzin – przyorania. Bez wskazówek Agencji. I tu może być problem.

Aplikacja pozwoli zrobić zdjęcie przed złożeniem wniosku o płatności, ale…

Z jednej lokalizacji, z tego samego miejsca, trzeba będzie zrobić dwa zdjęcia – z momentu wywiezienia obornika i następnie przyorania. Wykonane za pomocą aplikacji zdjęcie będzie zawierać informacje o długości i szerokości geograficznej miejsca wykonania zdjęcia oraz datę i godzinę jego wykonania. Różnica czasu na zdjęciach nie powinna przekraczać 12 godzin.

Ale jak działka ma na przykład 100 ha? – Zakładamy, że będą to co najmniej 4 zdjęcia w czterech lokalizacjach. Czyli 4 lokalizacje w przeliczeniu na hektar, i w każdej lokalizacji dwa zdjęcia: wywiezionego a następnie przyoranego obornika – tłumaczyła Jolanta Dobiesz, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR, w czasie webinarium zorganizowanego dla rolników w pierwszym tygodniu lutego.

I uczulała: - Jeśliby ktoś wpadł na pomysł, że będzie robił zdjęcia przesuwając się tylko o dwa kroki uznawszy że są to różne lokalizacje – to Agencja będzie widziała, że to nie są cztery różne lokalizacje.

W ten sposób wykonane zdjęcia nie zostaną uznane i płatność nie zostanie wypłacona.

Do tego wszystkiego – trzeba pamiętać o wysłaniu tych zdjęć do Agencji – po złożeniu wniosku o płatność w ciągu 7 dni.

Jak zaznaczyła dyrektor Dobiesz, opisane reguły dotyczą także praktyki „Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo” w ramach ekoschematu rolnictwo węglowe, z tym że nie ma tu wymogu czasu. Ale zdjęcie musi pokazywać pracującą na polu maszynę aplikującą takie nawozy prosto do gleby, lub rury ciągnięte za beczkowozem.

Zgodnie z wymogami, maksymalna dawka nawozów naturalnych nie może zawierać więcej niż 170 kg N w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

Zdjęcie geotagowane może wykonać wnuczek

Jeśli rolnik nie może wykonać zdjęcia geotagowanego, dopuszcza się złożenie oświadczenia potwierdzającego wykonanie tej praktyki (w takich samych jak wyżej określone terminach, oraz musi to być wpisane w rejestr zabiegów agrotechnicznych stosowanych w gospodarstwie). Ale tylko i wyłącznie w przypadku, gdy działka leży w takim miejscu – że nie ma żadnego zasięgu.

- Nie jest dla nas wytłumaczeniem, że rolnik nie posiada telefonu, który ma GPS i nie może zrobić zdjęcia – podkreśla dyr. Dobiesz.

I dodaje:

- Rolnik nie musi mieć swojego własnego telefonu, żeby wykonać zdjęcie geotagowane. To może być zdjęcie wykonane przez wnuczka, sąsiada, doradcę, kogokolwiek. Warunek jest tylko jeden: na tym telefonie musi być aplikacja MobilnaARiMR. Rolnik podaje (wpisuje) swój login i kod dostępu taki sam jak przy składaniu wniosku o płatności, loguje się, wykonuje zdjęcia i wysyła do Agencji .