„Powiązanie zagranicznych działań promocyjnych na rynkach pozaunijnych z priorytetami resortu rolnictwa w zakresie działań na rzecz otwierania nowych rynków zbytu dla polskich produktów rolno - spożywczych jest niezbędnym elementem utrzymania obecnej dynamiki wzrostu polskiego eksportu, szczególnie w sytuacji nasilającej się konkurencji międzynarodowej. Natomiast przy poszukiwaniu nowych rynków zbytu na bieżąco analizowane są - pod kątem interesów polskiego sektora rolno-spożywczego - szanse i zagrożenia wynikające z rozwoju sytuacji międzynarodowej i kondycji poszczególnych rynków” – zapewnił minister Krzysztof Jurgiel, odpowiadając na interpelację poselską w sprawie produkcji, eksportu oraz importu wieprzowiny.

Jak zapowiedział, w 2017 roku kontynuowane będą działania związane z ograniczaniem restrykcji importowych związanych z występowaniem ASF na terytorium Polski. Prowadzone są rozmowy z krajami azjatyckimi i RPA, dotyczące eksportu.

Jak podał minister, polska produkcja wieprzowiny w latach 2004-2016 wahała się między (masa poubojowa) 2 165 tys. t (2007 r.) a 1 606 tys. t (2013 r.).

W 2013 roku Polska odnotowała najwyższy eksport mięsa wieprzowego (mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone CN 0203) - 444,5 tys. ton. Od 2004 r. eksport rośnie, od 147,1 tys. t w 2004 r., do 407,9 tys. t w 2015 r. i 431,9 tys. t w 2016 r.

Rośnie też import – w 2004 r. wynosił 102,3 tys. t., w 2015 r. osiągnął rekordowy wynik 677,2 tys. t, a w 2016 nieco spadł do 665,3 tys. t.

Jak wynika z przedstawionych danych, przystępując do UE Polska miała o ok. połowę wyższy eksport niż import wieprzowiny, obecnie import jest o ok. połowę wyższy niż eksport.

W tym czasie produkcja wieprzowiny nieco spadła.

Dla porównania: GUS podaje, że  spożycie mięsa wieprzowego (z przetworami) wynosiło w 2005 r. 1489 tys. t, a w 2015 – 1591 tys. t. 

Szczegóły w tabelach.