Pytanie „w sprawie rolnictwa ekologicznego w kontekście rozwoju małych i średnich gospodarstw rolnych”, zadane przez posłów PiS, stało się dziś okazją do przedstawienia w Sejmie planów dotyczących stymulacji rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Wiceminister Ryszard Bartosik zapowiedział, że rozwiązania potrzebne do rozwoju ekologicznej produkcji zawiera Polski Ład. Już są wprowadzane liczne ułatwienia dla polskich rolników i innych podmiotów, prowadzących produkcję żywności na małą i średnią skalę na lokalny rynek.

RHD, MOL i handel detaliczny to sposoby sprzedaży żywności przetworzonej, pozwalające skrócić łańcuchy żywnościowe, a podmioty je prowadzące - jak również podmiotu przetwórcze - mogą skorzystać z wielu ułatwień.

W MRiRW trwają prace nad kolejnymi ułatwieniami w ramach RHD. Planowane jest umożliwienie sprzedaży RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny dla finalnego konsumenta na terytorium całego kraju, zniesienie maksymalnych limitów dotyczących zbytu żywności  w ramach RHD konsumentom finalnym. Obecna dopuszczalna z tytułu RHD kwota przychodu poza opodatkowaniem - 40 tys. zł -  ma być zastąpiona 100 tys. zł.

KPO wesprze małe i średnie przedsiębiorstwa spożywcze, pieniądze trafią głównie na modernizację technologiczną w firmach rodzimych. 

Jest też wsparcie z aktualnego PROW – mówił wiceminister.

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało ramowy plan działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego na lata 2021-2027– przypomniał Ryszard Bartosik. – Chcemy skorzystać ze środków, które w ramach Krajowego Planu Odbudowy zostaną przeznaczone na to przetwórstwo, które będzie położone blisko producenta.

Środki te mają wesprzeć rolników i przedsiębiorców.

Produkty ekologiczne mają też w większym stopniu trafić do szkół w ramach programów dożywiania dzieci.

Rekomendacje UE zakładają osiągnięcie poziomu 20 proc. produkcji ekologicznej, więc w naszym kraju mamy nad czym pracować. Chcielibyśmy w niedalekiej perspektywie doprowadzić do poziomu 10-12 proc. tej produkcji, korzystanie ze środków unijnych i wdrażanie Polskiego Ładu powinno to umożliwić – spodziewa się wiceminister.