„Rok 2020 jest kolejnym trudnym okresem dla rolnictwa, jak i całej polskiej gospodarki. Każdego dnia ze strony rządu słyszymy o czynionych wysiłkach w walce ze skutkami COVID-19. Zgodnie z zapowiedziami Pana Premiera i zapisami ustawowymi może nawet dojść do redukcji zatrudnienia w sektorze publicznym, w tym w instytucjach podległych ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Szczególnie dotkliwie skutki kryzysu oraz wszelkiego rodzaju klęsk żywiołowych odczuwają rolnicy. W ciągu kilku lat zniknęło z polskich wsi ponad 140 tys. stad trzody chlewnej. Obecnie na Podlasiu wielu rolników likwiduje hodowle krów mlecznych z uwagi na spadek opłacalności produkcji. Za to drastycznie wzrosły ceny na środki produkcji rolnej. Natomiast nie nadążają za tymi podwyżkami ceny na produkty rolne. Rolnicy z uwagą śledzą wszelkie przejawy niegospodarności i rozrzutności, szczególnie jeśli takowe pojawiają się w ich otoczeniu” – napisali w interpelacji posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke i zapytali ministra rolnictwa o nagrody, premie i trzynastki, a także planowane oszczędności w MRiRW i podległych mu urzędach.

Odpowiedział 25 września jeszcze ówczesny minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

W I półroczu 2020 r. w jednostkach podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały wypłacone nagrody, premie i wszystkie inne, przewidziane w Kodeksie pracy i zasadach wynagradzania, składniki wynagrodzenia w kwotach brutto (z wyłączeniem „trzynastek”) w łącznej wysokości 240 064 tys. zł – podał.

Zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) w jednostkach podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2020 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”) w łącznej wysokości 25 631 tys. zł.

W jednostkach podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Prezesom i Wiceprezesom (szefom i ich zastępcom) wypłacono w I półroczu 2020 r. nagrody, premie i wszystkie inne, przewidziane w Kodeksie pracy i zasadach wynagradzania, składniki wynagrodzenia w kwotach brutto (bez „trzynastek”) w łącznej wysokości 6 684 tys. zł. W powyższym okresie dodatkowe wynagrodzenie roczne szefom i ich zastępcom w jednostkach podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wypłacono w wysokości 270 tys. zł.

Jak z tego wynika, te dodatkowe wynagrodzenia i premie – zgodne oczywiście z zasadami – w sumie wyniosły ponad 272 mln zł.

To wyjątkowa hojność – za cały 2019 rok Ardanowski nagrodził i premiował swoich urzędników kwotą o 9 mln zł mniejszą.

Więcej: Minister hojnie premiuje i nagradza urzędników za 2019 rok

Jak zapewnił  w swojej odpowiedzi Jan Krzysztof Ardanowski, „wszystkie grupy wydatków są na bieżąco poddawane wnikliwej analizie w celu zapewnienia jak najbardziej racjonalnego wydatkowania środków publicznych”.

Minister przyznał przy tym, że pandemia w niektórych urzędach stwarza problemy – „w celu zachowania etatów w miesiącach od maja do lipca 2020 r. w porozumieniu z przedstawicielami Związków Zawodowych, obniżono premię regulaminową dla pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego – przez co uzyskano miesięczną oszczędność w granicach od 10% do 35% ogólnej wartości poniesionych kosztów na premie regulaminowe wynikające z umów o pracę”.

Cała odpowiedź na interpelację w załączniku.