- Najwięcej strat spowodowały bobry. Za 79 tegorocznych szkód Skarb Państwa zapłacił 44 tys. zł. Bobry niszczą groble, stawy rybne, drzewa, doprowadzają do zalewania upraw rolnych - powiedziała Marcela.

Z kolei niedźwiedzie rozbiły w tym roku 77 rodzin pszczelich, wraz z ulami. Szkody spowodowane przez niedźwiedzie wyniosły 29 tys. zł.

Wilki zabiły m.in. cztery owce i trzy sztuki bydła. Wśród ich ofiar były także: koń, koza oraz daniel hodowlany. Oszacowane straty wynoszą pięć tys. zł.

- Ilość szkód zgłaszanych w 2013 r. jest na porównywalnym poziomie, jak w latach ubiegłych - powiedziała Marcela.

Niedźwiedzie i wilki wyrządzają szkody głównie w Bieszczadach i Beskidzie Niskim, zaś bobry na całym Podkarpaciu. Od powstania woj. podkarpackiego za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione, czyli bobry, wilki, niedźwiedzie, rysie i żubry rolnicy otrzymali prawie pięć milionów zł odszkodowań.

Według szacunków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, w lasach Podkarpacia żyje 8,8 tys. bobrów, 500 wilków, 150 niedźwiedzi, 260 rysi i tyle samo żubrów. Lasy podkarpackie to jedna z najważniejszych krajowych ostoi dzikiej zwierzyny. Za zniszczenia dokonane przez zwierzęta chronione płaci Skarb Państwa, za szkody zwierzyny łownej - koła łowieckie.