- Proces spadku osób zatrudnionych w rolnictwie będzie postępował – mówi dr Iwona Nurzyńska, współautorka raportu „Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”, przygotowanego przez pracowników naukowych  IRWiR PAN oraz Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości.

Średnia unijna w 2009 roku to 5,1 proc. dla 27 krajów UE, a dla unijnej „15” nawet 3,1 proc., trzeba więc liczyć się z koniecznością zapewnienia osobom mieszkającym na wsi możliwości zatrudnienia poza rolnictwem.

- Przedsiębiorczość wiejska może sprawić, że będzie uruchomiony potencjał, który tkwi w obszarach wiejskich i wpłynie na rozwój kraju – dodaje dr Iwona Nurzyńska.

O tym, jak ważne jest pobudzenie przedsiębiorczości na wsi, przekonuje też drugi współautor raportu, dr Jerzy Kwieciński:

- Aż 83 proc. bezrobotnych do 34 roku życia to osoby związane z rolnictwem. Tylko co dziesiąte gospodarstwo jest konkurencyjne, co oznacza ogromne bezrobocie ukryte. Szacujemy je na 900 tys. osób.