Ardanowski poinformował, że podczas środowego posiedzenia prezydencka Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich dyskutowała o roli Krajowej Grupy Spożywczej.

-W wypowiedziach przedstawicieli organizacji rolniczych słuchać było rozczarowanie dotychczasową działalnością Grupy - powiedział Ardanowski. Przypomniał, że celem powołanego ok. rok temu podmiotu była m.in stabilizacja rynku rolno-spożywczego m.in. poprzez zorganizowanie punków skupu produktów od rolników i przetwórstwa np. zboża, owoców czy warzyw. Grupa miała chronić interesy rolników, a w konsekwencji także konsumentów. Ale - w jego ocenie - nie do końca udało się to zrealizować.

Będzie nowy prezes

-Wydaje się, że odwołany prezes zarządu, nie nie udźwignął powierzonego mu zadania - wskazał. Wyraził też nadzieję, że wyłoniony w trwającym obecnie konkursie nowy szef KGS będzie potrafił skutecznie zarządzać spółką i inwestować w kolejne obszary. Przypomnijmy, że 9 marca br. Rada Nadzorcza KGS ogłosiła konkurs na prezesa i członków zarządu: odpowiedzialnego za obszar rozwoju grupy kapitałowej oraz odpowiedzialnego za obszar surowcowy spółki. -Funkcjonowanie silnego państwowego podmiotu, jest jak najbardziej uzasadnione - zaznaczył były szef resortu rolnictwa.

Ardanowski relacjonując posiedzenie Rady, skazał też, że "od KGS oczekuje się również zapobiegania panice na rynku żywnościowym, takie jak niedawno obserwowaliśmy na rynku cukru, masła czy paliwa". -Sądzimy, że Grupa wymaga wsparcia, ale nawet w obecnym stanie może takim zjawiskom przeciwdziałać - powiedział.

Zagospodarowanie nadwyżki

Jego zdaniem KGS może mieć też istotną rolę do odegrania w zagospodarowaniu nadmiaru zbóż przez gorzelnie, które przetwarzałaby na bioetanol, a ten mógłby być stosowany jako dodatek do benzyn. -Może to powiązać z sektorem biogazowni, zarówno wywar gorzelniany jak może nawet i ziarno przeznaczyć do produkcji metanu w biogazowniach. To jest kierunek, który pozwoliłby pewną nadwyżkę zboża zagospodarować - stwierdził Ardanowski. Uważa on, że KGS powinna też zająć się poszukaniem nowych rynków zbytu na polskie produkty rolno - spożywcze.

Ardanowski zaznaczył, że KGS musiałby uruchomić własne nabrzeże portowe. -Nie może być sytuacji, że państwo polskie nie dysponuje możliwościami eksportu, ponieważ nabrzeża są w rękach firm zagranicznych handlujących zbożem. Jeżeli chcemy być liczącym się producentem zbóż i partycypować w zaopatrzeniu świata w zboże, to musimy mieć możliwości techniczne - wskazał.