Średnia cena litra mleka w listopadzie 2013 r. wynosi 1,5 zł za litr i - zdaniem Zwolaka - nadal będzie rosła, choć już nie tak gwałtownie. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. mleko podrożało o prawie 25 proc.

Zwolak podkreślił, że przekroczenie limitu produkcji mleka przez Polskę w roku kwotowym 2013/2014 (od kwietnia 2013 do marca 2014) jest realne. - Jeżeli w grudniu 2013 r. poziom dostaw okaże się proporcjonalny do dostaw za ostatnie miesiące, to wykorzystana zostanie całą kwota "rezerwowa", wówczas każde przekroczenie za styczeń-luty-marzec będzie skutkować przekroczeniem kwoty krajowej - stwierdził. W listopadzie 2013 r. do mleczarni dostarczono 772,8 mln kg mleka, tj. o 4 proc. więcej niż przed rokiem.

Wiceprezes przypomniał, że limit produkcji mleka wzrósł w tym roku kwotowym o 1 proc. w stosunku do poprzedniego i obecnie wynosi 9,908 mld kg.

Jak wyjaśnił, Agencja informuje o stopniu wykorzystania kwoty i wskazuje na możliwość jej przekroczenia, za co grożą opłaty.

W ubiegłym roku na skutek ostrzeżeń ARR o możliwości przekroczenia kwot dostaw mleka, rolnicy wyhamowali produkcję. Skutkowało to mniejszymi dostawami mleka na początku tego roku kwotowego. Stąd obecne przekroczenia limitu nie są duże - wyjaśnił wiceszef Agencji.

Zwolak spodziewa się, że przekroczenie limitu prawdopodobnie przekroczy 1 proc. Decyzję o wielkości produkcji podejmuje sam rolnik. W niektórych przypadkach rolnikowi może się opłacać zwiększenie produkcji, mimo że będzie musiał zapłacić karę. To zależy od kosztów produkcji i ceny mleka - dodał.

Według Zwolaka, jeżeli rolnik chce zwiększać produkcję, to korzystniej jest dla niego kupienie kwoty mlecznej lub jej wydzierżawienie od rolnika, który nie wykorzysta swojego limitu. Wówczas jednak konieczne jest zgłoszenie takiej umowy do ARR, w przypadku dzierżawy - do końca stycznia, a w przypadku zakupu kwot - do końca lutego.

Za przekroczenie limitu produkcji mleka, opłata wynosi 27,83 euro za 100 kilogramów. W roku kwotowym 2012/2013 Polska nieznacznie przekroczyła swój limit produkcji mleka - o 0,15 proc., czyli o ok. 15 mln kg. Z tego tytułu opłata do UE wyniosła niecałe 15 mln zł (ok. 4 mln euro).